Trh placené TV je aktivní, přijdou nové kanály

pondělí, 25. srpna 2014, 12:57 TV Martina Vojtěchovská

Další cesty, jak zhodnotit obsah TV kanálů, je možné hledat díky technologiím, myslí si Erika Luzsicza.

Vaše společnost Axocom vstoupila na trh v prosinci 2013. Před tím jste vedla firmu IKO Cable. V čem se současná činnost Axocom liší a jak hodnotíte první měsíce její působnosti?

Od prosince 2013, kdy Axocom zahájil činnost, se oproti dřívějšímu fungování IKO Cable hodně věcí změnilo. Axocom má totiž v portfoliu nejen televizní kanály, ale také doplňkové služby pro operátory a také konzultační činnost. IKO Cable se zaměřovala jen na placenou televizi – na výrobu TV kanálů a jejich distribuci. Základním byznysem Axocom samozřejmě zůstává distribuce placených kanálů resp. zajišťování jakýchkoli služeb, které vlastníci televizních kanálů vyžadují. V našem portfoliu jsou klienti, kteří vyžadují pouze a výhradně marketing a sales těchto kanálů. Z  největších klientů to jsou Viacom Global nebo IKO Cable.

Vidíte prostor pro další rozšiřování vašich služeb?

Ano, jsme dohodnuti na spolupráci s další mediální společností. Získáme tak tři kanály, které na trhu už existují. Od září převezmeme jejich distribuci. O jaké kanály jde, zatím nemohu říci. Dva z nich jsou ale dobře zavedené. Celkově naše portfolio čítá 24 kanálů. Od ledna můžeme čekat spuštění jednoho nového placeného kanálu a jsme zároveň v jednání s další společností o dalších dvou kanálech. Vlastník Fishing & Hunting má rovněž v nejbližší době v plánu spustit další televizní kanál. S britským investorem, který plánuje spustit v bezplatném vysílání kanál o vaření, spolupracujeme už delší dobu. Zajišťujeme veškeré potřeby investora – spuštění kanálu koordinujeme a servisujeme. Rozhodnutí, v jakém multiplexu bude vysílat, ještě nepadlo. Záměrem je, aby se kanál objevil v co největším počtu domácností. Plánované spuštění v druhé půli podzimu by se mělo dodržet.

Kdo je investorem kanálu o vaření?

O detailech zatím mluvit nemohu. Kanál už existuje ve Skandinávii. Jeho hlavním tahounem v Česku bude ale vlastní produkce, která bude vznikat lokálně.

Jaké máte možnosti rozšířit svůj záběr a zvýšit tak zdroje příjmů?

Je hodně věcí, které se na trhu mění. Nejen z hlediska technologického, ale také v přerozdělování trhu a v hledání toho, co ještě můžeme divákům a operátorům nabídnout. Některé z kanálů nabízejí VOD, OTT, nebo digitální práva. Spolupracujeme se startupem na Slovensku, který se soustředí jen na vývoj aplikací. Nejen pro placené televize, ale pro všechny operátory hledá řešení, jak byznysu z dlouhodobého pohledu pomoci. Všichni vidíme, že je nutné zdroje příjmů rozšiřovat. Díky novým technologiím je obsah možné dál monetizovat. Vyhledáváme tyto projekty, zvažujeme je a snažíme se najít partnery pro to, aby tyto druhy aplikací uváděli v život. Spolupracujeme například s jednou hudební databází typu white label, která je – pokud jde o obsah – srovnatelná s existujícími online databázemi. Věřím tomu, že právě model typu white label může fungovat v hudbě i mezi operátory. Je to vhodný model pro nabídnutí nových služeb předplatitelům a to nejen u klasických operátorů, který zároveň pomáhá posílit značku.

Z větší části se zabýváte prací pro placené kanály. Jak vnímáte z pohledu dalších zemí regionu naplněnost českého televizního trhu na straně jedné a na straně druhé ochotu českých spotřebitelů za konzumaci platit, když jsou zvyklí na podobné služby zdarma?

Český trh je skutečně jiný. Souvisí to částečně s vývojem trhu a s tím, kolik bezplatného obsahu mají čeští diváci k dispozici. V Maďarsku je dvojnásobně víc placených kanálů a podstatněji méně kanálů bezplatných než v Česku. Když srovnám ekonomickou sílu Maďarska podle HDP s českou a ochotou spotřebitelů investovat, je na tom český trh mnohem lépe. A přesto maďarští operátoři také potvrzují, že je potřeba uvádět i velmi úzce cílené kanály – jsou v celkové nabídce potřeba, pokud si diváci chtějí předplatit právě tyto kanály. Přestože lidi v Česku jsou zvyklí konzumovat obsah zdarma, i tak placená televize bude nadále mírně růst. Souvisí to s životním cyklem lidí, kdy se v určité životní fázi mění naše potřeby. I v Česku je tak zřejmé, že pozornost se přesouvá k tematickým kanálům. U nich rozhoduje kvalita obsahu, o tom jsem přesvědčená.

Čím konkrétně mohou placené kanály diváky přesvědčit?

Placené kanály víc pracují na tom, aby jejich obsah byl ochráněn a byl tak pro diváky unikátní. Potvrdilo se, že i úzce specializovaný kanál jako Fishing &Hunting má i na malém českém trhu opodstatnění. Síla takového kanálu spočívá i v tom, že kombinuje nákup exkluzivního obsahu s vlastní produkcí. Například dětský kanál Nickelodeon, který přišel na trh mnohem později než mnohé jiné dětské kanály, stoupá ve sledovanosti ze dne na den. Přináší převážně studiovou produkci od Paramount (Viacom), tedy často premiérový obsah, který jinde není k dispozici.

Zmínila jste příchod nových placených kanálů, které se na českém trhu chystají. Jejich šance uplatnit se vidíte tedy optimisticky?

Nabídka se bude dál měnit – některé kanály přijdou, některé odejdou. Jsem ale optimistická v tom, že se celkově bude kvalita tematických kanálů zvyšovat. Pokud mají tematické kanály zaujmout, tak pro skupinu lidí, která si je vybere, musí být co nejkvalitnější. Například u kanálu Film+ je strategie taková, že vybíráme filmy, které často nejsou nabízené jinde, a vybíráme k nim exkluzivní televizní premiéry, které se do té doby v televizi neobjevily – jen v kinech. Ukazuje se, že pro danou cílovou skupinu je to ideální kombinace, proč si kanál předplatit.

Co plánujete s firmou Axocom pro druhé letošní pololetí?

Jak už jsem řekla, usilujeme o spolupráci s vývojáři aplikací, které budou moci využít operátoři pro další zdroje příjmů. Celý televizní segment – placených i bezplatných kanálů – bude potřebovat další zdroje. Konzumace obsahu probíhá díky diverzifikaci platforem napříč kanály, rozdělení příjmů ale není vyvážené. Klasický platební model není a nebude aplikovatelný na všech platformách stejně. Monetizace obsahu na některých nových platformách je proto zatím velkým otazníkem i ve světě. Původní vlastníci práv jsou také opatrní, protože vědí, že k postupné změně a k modifikaci přerozdělení zdrojů napříč nových platforem dochází průběžně.

Erika Luzsicza, majitelka Axocom

Mediální společnost Axocom vstoupila na český trh v prosinci 2013. Firmu stoprocentně vlastní Erika Luzsicza, která do té doby téměř devět let řídila společnost IKO Cable. Axocom se koncentruje na konzultační, distribuční a servisní služby mediálním, především televizním společnostem. Pracuje např. pro společnosti Viacom nebo ICO Cable.