Záměrem je oslovit diváky, kteří televizi zapínají až večer

úterý, 26. srpna 2014, 10:32 TV Martina Vojtěchovská

Ředitelka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová vysvětluje důvody vysílání zpráv z mobilního studia.

Od konce prvního srpnového týdne používáte pro víkendové zpravodajství vysílání z nového mobilního studia. Co je primárním cílem vysílání? Vypadá to jako marketingová událost, podporující značku zpravodajství Primy, která může mít efekt spíš v delším časovém horizontu.

Naším cílem není vysíláním z mobilního studia okamžitě zvýšit sledovanost. Ano, hodně věcí ve vysílání se mění proto, aby se sledovanost zvýšila, ale pojízdným studiem sledujeme něco jiného. Chceme především oslovovat diváky, kteří nejsou zvyklí zapínat televizi už v sedm hodin večer. Naším záměrem je přilákat diváky, kteří v době, kdy vysíláme zpravodajství, nejsou doma, nebo si nepouštějí televizi. Chceme jim ukázat, že když si televizi za 5 minut sedm pustí, že v ní uvidí naše zprávy.

A to mají být ti lidé, kteří chodí na náměstí sledovat vysílání vašich zpráv?

Myslím si, že jsou to právě ti lidé, kteří chodí na náměstí a kteří se dozvědí, že do jejich města přijela Prima. Přestože jsme s tím hned nepočítali, zjistili jsme, že sledovanost v krajích, kde jsme vysílali, se zvýšila – v Mikulově oproti průměru o čtyři procentní body a v Pardubicích dokonce o devět procentních bodů. I z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat agenturou Stem/Mark vyplývá, že regionální vliv je velký. Diváci oceňují, že jsme za nimi přijeli. Dokonce deklarují, že je jim Prima po vysílání blíže, že se opravdu podařilo dát obsah sloganu Prima jede za vámi. Ostatně setkání s diváky přímo při vysílání je pro nás velmi cennou zkušeností. Získáváme okamžitou zpětnou vazbu, což je zase něco jiného než prostřednictvím sociálních sítí. Jsme zvyklí dělat si hodně průzkumů, ale nic se nevyrovná tomu, když diváci zažijí věci přímo a mohou hned reagovat. Zjišťujeme tím i postoje diváků, které si draze platíme ve výzkumech.

Co jste se už dozvěděli?

Například to, o čem se ve vztahu k televiznímu zpravodajství hodně diskutuje – tedy jestli odlehčenější reportáže vysílat, nebo nevysílat, nebo zda zpravodajství stavět přísněji a oficiálněji. Zjistili jsme, že pokud jsou reportáže rozvolněné, tak diváky velmi baví. Na druhou stranu jsme ale vysílali i reportáž z Ukrajiny, což je náročné téma, a diváci na náměstí ji pozorně sledovali až do konce. A jak už jsem řekla, druhým záměrem je seznámit diváky možná s něčím, co neznají – protože nejsou zvyklí zapínat si televizi před osmou hodinou večerní.

Kvalita vysílání z mobilního studia nebyla zcela srovnatelná s tím studiovým. Je vůbec možné dosáhnout stejné úrovně?

Museli jsme se překlenout přes technické obtíže. Už by mělo být vše v pořádku a vyřešené. Velmi mě překvapilo, že jsme na náměstí neměli žádného negativního diváka. Nestalo se nám, že by nám někdo přišel vynadat. To bylo neuvěřitelné. A to, že lidi byli pozitivní, vnímali moderátoři, zvukaři i technici.

Přestože okamžitý dopad na sledovanost neočekáváte, je samozřejmě důležité vidět, jak se sledovanost Zpráv FTV Prima vyvíjí. První vysílání z mobilního studia dosáhlo nižšího podílu než v předešlých víkendech, což jste vysvětlili delší stopáží zpravodajství. Co se tedy ve složení zpráv změnilo?

Sledovanost z Mikulova nelze porovnávat se sledovaností předešlých víkendů. Spojením našich zpravodajských bloků vznikl pořad o 70 minutách včetně dvou reklamních breaků, které se srovnávají s 30 minutami bez breaku. Tím vzniknul v části novinářské obce dojem, že naše vysílání mělo katastrofické výsledky. My jsme naopak byli spokojeni, protože jsme diváky provedli hodinou bez ztrát, o kterých jsme si mysleli, že jsou nutné. To je pro nás dobré znamení, protože 70 minut zpravodajství nedělá vůbec nikdo.

Chcete přejít na 70minutové zpravodajství?

V rámci vysílání z mobilního studia testujeme různé stopáže zpravodajských bloků. Spojujeme zpravodajské bloky (Krimi zprávy, Divácké zprávy, VIP zprávy – pozn. red.) do jednoho a testujeme, jak na to budou diváci reagovat. Zjišťujeme tedy, co je pro diváka příjemnější – jestli rozdělení do čtyř bloků, nebo jestli jim víc vyhovuje souvislý blok, nebo třeba jen dva bloky. Nezjistíme to jinak, než že bloky takto odvysíláme a divák nám to prostřednictvím sledovanosti řekne.

A je divák schopný změnu tak rychle zjistit, abyste efekt změny poznali?

Divák pravidelnost rozpozná, protože o víkendech bloky spojujeme, a v pracovních dnech vysíláme v klasické podobě čtyř bloků. Poté reakce diváků vyhodnotíme a rozhodneme se, jak budeme postupovat dál.

Pokud byste hypoteticky bloky spojili do jednoho celku, jak velké změny by si to vyžádalo ve struktuře zpravodajství?

Nemá smysl teď předjímat. Kdybychom zjistili, že pro diváka je stravitelnější jen jeden blok, tak by to pro nás určitě znamenalo nějaké dramaturgické změny. Musíme v určité fázi něco zkusit a vyvodit důsledky – co stojí za změnu, co nestojí za změnu, co pro nás bude výrobně a nákladově přijatelné. Odhaduji, že se rozhodneme v průběhu podzimu.

Týkalo by se to i délky relace?

Může se to týkat čehokoliv. Když jsme se rozhodli, že prodloužíme blok zpravodajských relací, tak jsme šli v podstatě do neznáma. Zásahy trhu jsou ale stále přesnější a nerada bych vstupovala na tenký led. Proto chci nejdříve prověřit, jak by diváci na změny ve zpravodajství reagovali.

Zmínila jste, že ve městech, kde jste s mobilním studiem byli, jste zaznamenali vyšší sledovanost. Neobáváte se toho, že po odjezdu z dané lokality se sledovanost vrátí na předešlé hodnoty?

To je otázka sebevědomí a kvality zpravodajství. Léto je pro nás velmi příznivá doba na to ukázat divákům naše zpravodajství (zpravodajství Primy v létě těží i z toho, že konkurenční Nova nevysílá seriál Ulice – pozn. red.). Rozhodli jsme se divákům ukázat naše zpravodajství, doslova přivézt jim ho na ukázku. My si musíme věřit v tom, jestli zůstanou, nebo ne. To je naše odpovědnost. Diváků televizního zpravodajství celkově ubývá – z cca 4,5 mil. v roce 2009 na 3,8 mil. v loňském roce, o které se dělí všechny stanice. V tomto kontextu je vývoj sledovanosti zpravodajství pro Primu příznivý, diváky neztrácíme. Vím, že máme určitý počet velmi konzervativních diváků, kteří od nás neodcházejí. To je pro mě velmi podstatné.

Plán mobilního studia je stanovený asi na deset týdnů. Budete pokračovat na jaře?

Uvidíme. Nemyslím si, že to nutně musí být jen deset týdnů. Přišli jsme s novinkou – nevím o žádném zpravodajství, které by něco takového dělalo – a chceme vyzkoušet naše možnosti.

Jak moc podstatné je pro celou akci vlastní vysílání zpravodajství? Kdybyste event pořádali bez vysílání zpráv, tedy s programem pro návštěvníky náměstí včetně možnosti podívat se do studia, promluvit si s moderátory atd., mělo by to smysl?

Bez vysílání by diváci viděli, že přijela Prima, ale neviděli by podle mě to podstatné – zpravodajství, které si myslím, že je důležité, aby viděli. Pro to, aby měli zážitek a zůstal v nich pocit, že naše zprávy příště budou sledovat. To je hlavní cíl. Ale vůbec se nebráním tomu, že budeme za diváky jezdit i mimo vysílání.

Foto: Herminapress