Češi jsou vystaveni venkovní reklamě 11 minut denně

pátek, 19. září 2014, 13:18 Outdoor MediaGuru

Asociace měření venkovní reklamy ukázala první výsledky svého měření.

Projekt měření venkovní reklamy, za nímž stojí nově vzniklá Asociace měření venkovní reklamy (AMVR), ukončil ve spolupráci s agenturou Mediaresearch a společností MGE Data první vlnu měření. Jeho výsledky byly prezentovány na páteční konferenci Flema Media Conferenci.

Projekt se opírá o tři pilíře. První z nich tvoří databáze měřených ploch, druhým jsou data o intenzitě dopravy a posledním pilířem je studie mobility, kterou realizovaly dvě výše zmíněné agentury. Cílem studie bylo změřit mobilitu obyvatel v předem vybraných lokalitách České republiky, změřit sledovanost nosičů a stanovit standardní mediální parametry.

Měření probíhalo prostřednictvím zařízení Mobitest, fungující na bázi GPS, v pěti největších českých městech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích a jejich spádových oblastech. Sledován byl pohyb 2 386 respondentů z ekonomicky aktivní populace ve věku 18-64 let, část z nich byla měřena po dobu 14 dnů, část po dobu 28 dnů. Jak výsledky studie ukazují, respondenti v době měření měli možnost vidět 12 303 z celkových 13 191 panelů, působení venkovní reklamy byli vystaveni průměrně 11 minut denně během pracovního týdne a 7 minut o víkendu.

Flema_OOH
Mobilita respondentů v Praze (červená barva znázorňuje pohyb, modrá barva venkovní plochy)

Ze studie dále vyplývá, že v pracovní dny najezdí obyvatelé pěti největších měst průměrně 47 km, o víkendu 38 km, přičemž trasy se každý den mírně mění. Nejdelší trasu mají denně Pražáci, poté obyvatelé Brna a Plzně. Muži najezdí celkově více kilometrů než ženy, nejvíce cestuje střední generace ve věku 35 až 49 let.

Flema_OOH_3
Počet ujetých kilometrů ve všední den

Sledovány byly plochy provozovatelů venkovní reklamy, kteří patří do AMVR. Řadí se mezi ně společnost BigBoard, euroAWK, RailReklam, Czech Outdoor, outdoor akzent a Super Poster. Do měření nebyly zařazeny menší plochy do 1 m2.

První vlna měření poslouží pro vznik mediálních parametrů pro plánování venkovní reklamy. Výstupem pro mediální agentury a zadavatele mají být jednak údaje o výkonu jednotlivých ploch, jednak prostředek k optimalizaci outdoorových kampaní.

Do budoucna plánuje AMVR doměřit populaci, která v první vlně nebyla zahrnuta. „Zaměřit se chceme na méně mobilní populaci či jiné segmenty,“ doplnil Tomáš Bičík (na horní fotografii), ředitel sekce obchodního rozvoje agentury Medieresearch.

Kompletní výsledky měření představí asociace na konci září na speciální tiskové konferenci.

-kch-