Nova přes léto získala nejvyšší reklamní podíl

středa, 03. září 2014, 08:26 TV MediaGuru

V průběhu července a srpna prodala skupina Nova nejvíce reklamních TRPs.

Televizní skupina Nova se v průběhu července a srpna stala nejsilnější televizní skupinou v podílu na prodaných reklamních TRPs (reklamní spoty bez sponzoringu a teleshoppingu). V cílové skupině diváků starších 15 let dosáhly její kanály 45% podílu a o pět procentních bodů tak předstihly konkurenční skupinu Prima. Obě komerční skupiny absorbují 86 % veškerých investic směřovaných do komerčních televizních spotů.

Podíl TV skupin na prodaných TRPs, 1.7.-31.8. 2014, D15+

TRP_leto_15

Zdroj: Admosphere, TRPs 30

Výraznějšího odstupu dosáhla skupina Nova v mladší cílové skupině 15-54, kde se její podíl dostal nad úroveň 50 %. Nova Group v letošním roce zvyšuje výnosy z prodeje reklamy ve srovnání s loňským rokem. Důvodem je upravená obchodní politika pro rok 2014.

Podíl TV skupin na prodaných TRPs, 1.7.-31.8. 2014, D15-54

TRP_leto_15_54

Zdroj: Admosphere, TRPs 30

O výhledu televizní reklamy na příští rok se bude diskutovat i na konferenci Flema, která se koná v pátek 19. září, mj. i za účasti obchodních ředitelů obou nejsilnějších televizních skupin.

-mav-