Outdoor nabídl mediálnímu trhu data o svém výkonu

úterý, 30. září 2014, 12:47 Outdoor MediaGuru

Výkon venkovní reklamy je teď možné popsat podle standardních mediálních parametrů.

Asociace měření venkovní reklamy (AMVR) představila v úterý mediálnímu trhu data, která má k dispozici po téměř třech letech příprav projektu Impact měření venkovní reklamy. Zakončila tak první fázi, která spočívala v lokalizaci ploch, v měření intenzity dopravy a v měření mobility uživatelů. Následovat má fáze implementace dat do softwarů a jejich rozšíření na mediálním trhu.

Outdoorová reklama se projektem měření snaží vyrovnat ostatním mediatypům, které mají data o svém výkonu dlouhodobě k dispozici a pracují s nimi inzerenti a mediální agentury. Zjištěná data nově umožňují popsat výkon outdoorové reklamy z pohledu jeho zásahu, frekvence či GRP, a to na úrovni jednotlivých ploch. „Data umožňují plochy posoudit podle objektivních kritérií. Směřujeme k tomu, že data využijeme ke stanovení výkonů a ve výhledu také ceny těchto ploch,“ uvedla za společnost BigBoard Praha Regina Sehnalová. Podle jejího názoru je revolučním krokem pro outdoor to, že má nastaveny parametry pro stanovení ukazatelů venkovní reklamy.

Projekt Impact má k dnešnímu dni změřeno přes 13 tis. venkovních nosičů (zejména větších ploch typu billboard a bigboard) a cca 56 % území republiky, které je pokryto venkovními nosiči. V prvním čtvrtletí roku 2015 má následovat další fáze sběru dat s tím, že cílem je mít do konce roku 2015 změřenou většinu území republiky pokrytého venkovními nosiči.

Náklady na zajištění výzkumu překročily 14 mil. Kč. Většina nákladů stojí za skupinou BigBoard, jejíž firmy jsou v AMVR zastoupeny nejpočetněji. V asociaci není hlavní konkurent BigBoardu, společnost JCDecaux.

V průběhu letošního podzimu se má uskutečnit řada workshopů, v rámci kterých se klienti a agentury mohou s měřením a s naměřenými daty seznámit. Asociace měření venkovní reklamy zároveň vyzvala klienty a agentury, aby se na činnosti asociace podílely a mohly si tím tak zajistit přístup k datům. „Předpokládáme aktivní účast," uvedla Regina Sehnalová směrem k možnosti agentur získat data.

Jak už jsme několikrát informovali, projekt měření venkovní reklamy se opírá o tři pilíře. První z nich tvoří databáze měřených ploch, druhým jsou data o intenzitě dopravy a posledním pilířem je studie mobility. Výzkum realizovaly společnosti MGE Data a Mediaresearch. Cílem studie bylo změřit mobilitu obyvatel v předem vybraných lokalitách České republiky, změřit sledovanost nosičů a stanovit standardní mediální parametry.

Měření probíhalo prostřednictvím zařízení Mobitest, fungující na bázi GPS, v pěti největších českých městech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích a jejich spádových oblastech. Sledován byl pohyb 2 386 respondentů z ekonomicky aktivní populace ve věku 18-64 let po dobu 28 dnů.

-mav-