Provozovatel Impulsu loni snížil zisk na 29 mil. Kč

čtvrtek, 18. září 2014, 09:13 Rádio MediaGuru

Londa, která je od února 2014 součástí mediální divize Agrofert, snížila zisk na polovinu.

Společnost Londa, provozovatel Rádia Impuls a Rádia RockZone, dosáhla v loňském roce čistého zisku ve výši 29 mil. Kč. V předloňském roce se zisk firmy přiblížil k 70 mil. Kč. Obrat společnosti loni klesl o 21 % a zůstal v blízkosti 200 mil. Kč. Veškeré výnosy firma realizuje z prodeje reklamního času. Společníci se rozhodli, že zisk za loňský rok se nebude rozdělovat.

Základní ukazatele hospodaření Londa, rok 2013 (tis. Kč)

  2013 2012 změna v %
výkony 188 903 241 070 -22
provozní výsledek 36 141 84 818 -57
výsledek hospodaření 28 555 68 735 -58

Zdroj: účetní závěrka 2013

„Pro následující období společnost nepředpokládá změny v předmětu podnikání. Společnost je finančně i ekonomicky stabilní. V příštím roce společnost očekává mírný pokles tržeb v souvislosti s poklesem tržeb celého odvětví,“ uvádí společnost ve výroční zprávě.

Londa se v letošním únoru stala součástí mediální divize skupiny Agrofert, která získala podíly od německé firmy Eurocast (66 %) a Ivana Baťky (33 %). Vlastnické změny přinesly změny i ve statutárních orgánech společnosti.

Portfolio stanic Londy rozšířila od letošního září nová stanice pro Prahu a střední Čechy s názvem Český Impuls, kterou provozuje dceřiná společnost LIN.

-mav-