ČTÚ: Rozvoj TV vysílání čeká na politické rozhodnutí

středa, 08. října 2014, 08:23 Rádio, TV MediaGuru

Vláda má ve spolupráci s dalšími subjekty stanovit pravidla pro další rozvoj TV a rádiového vysílání.

Dalšímu rozvoji zemského televizního vysílání, včetně případného přechodu na technologicky vyšší standard DVB-T2, bude předcházet politické rozhodnutí. Předpokládá to dokument Strategie správy rádiového spektra, který Český telekomunikační úřad (ČTÚ) po vypořádání připomínek zaslal ministerstvu průmyslu a obchodu.

Dokument ČTÚ, zamýšlený jako další krok k budování infrastruktury pro rychlý internet, se v samostatných kapitolách věnuje televiznímu a rozhlasovému vysílání. U televizního vysílání počítá s tím, že o jeho budoucnosti rozhodne vláda na základě materiálu ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČTÚ, ministerstvem kultury a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Zároveň předpokládá, že do procesu bude zapojena veřejnoprávní televize.

Na politické zadání při přípravě další fáze digitalizace čeká i Česká televize. Podle generálního ředitele Petra Dvořáka přechod nelze provést bez vyhrazení dodatečných zdrojů. "Umím si představit, že budeme stát vedle regulačních orgánů a pomáhat jim to prosadit. Musíme ale znát správnou cestu a harmonogram a spolu s nimi na to najít dodatečné zdroje. Z našeho stávajícího rozpočtu to neumíme financovat," řekl ČTK Dvořák.

Materiál ČTÚ konkrétní harmonogram přechodu neobsahuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu naposledy v této souvislosti oznámilo, že jakékoli faktické kroky k novému digitálnímu standardu nebudou realizovány před rokem 2021. Zohlednilo při tom údajně skutečnost, že nadpoloviční většina českých domácností je dosud odkázána na stávající pozemní vysílání a překotná změna, kterou nikdo ze zemí EU nerealizuje, by znamenala velké investice z rodinných rozpočtů do nových přijímačů.

V případě rozhlasového vysílání strategie ČTÚ uvádí, že nyní je nejdůležitější platformou rozhlasové vysílání na velmi krátkých vlnách a zavádění digitálního vysílání není jeho náhradou, ale že oba způsoby mají být souběžně využívány v dlouhodobém horizontu. Ve vytvoření podmínek k celoplošnému pokrytí digitálním signálem má pomoci několik opatření. Mezi nimi například příprava podmínek výběrových řízení na přidělení rádiových kmitočtů, dále vyhrazení části kapacity pro veřejnoprávní vysílání nebo závazek pokrýt v první fázi města jako Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a dálniční sítě mezi nimi.