Tisk dál usiluje o nižší DPH, může ušetřit až 350 mil. Kč

čtvrtek, 06. listopadu 2014, 18:55 Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů se dále snaží o snížení DPH na periodický tisk.

Unie vydavatelů nadále usiluje o zařazení periodického tisku do snížené sazby DPH. Dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že sazba se za období od konce roku 2007 do roku 2013 pro tisk ztrojnásobila, a poukazuje, že tento vývoj je jeden z negativních vlivů působících na fungování tiskového trhu v České republice.

Za tímto účelem již v březnu letošního roku Unie vydavatelů poslala premiérovi Bohuslavu Sobotkovi dopis, aby by byl tisk zařazen do skupiny zboží, pro něž bylo projednáváno a později také vládou a parlamentem schváleno snížení sazby z 15 na 10 %. Periodický tisk nakonec do této skupiny zboží zařazen nebyl.

Na konci října se její zástupci, Lucie Kočí a Jozef Šabľa, s předsedou vlády setkali osobně a předložili mu argumenty pro co nejnižší zdanění prodeje tisku. Argumentovali především srovnáním se situací ve většině zemí Evropské unie, kde je tisk zařazen do skupiny zboží s nejnižší sazbou DPH, nebo ji má dokonce nulovou, dále pozicí tisku jako informačního zdroje, jeho vzdělávacím významem i závažnými ekonomickými důvody.

Premiér podle vydavatelů potvrdil podporu snížení sazby DPH při prodeji tisku ze současných 15 % v rámci pokračujícího projednávání daňové legislativy.

Pokud by se DPH pro tištěná periodika snížila z 15 % na 10 %, znamenalo by to podle odhadu MediaGuru.cz pro vydavatele úsporu na úrovni cca 350 mil. Kč ročně. Podle našeho odhadu představují hrubé roční výnosy z prodeje tištěných titulů v Česku více než 7 mld. Kč. Odhad je spočítán na základě prodejních výsledků titulů auditovaných ABC ČR, nepostihuje tedy celý trh, ale na druhou stranu jde o jeho podstatnou část. V současnosti tak vydavatelé ročně odvedou na DPH více než 1 mld. Kč.

Nová desetiprocentní sazba začne platit v příštím roce. Definitivně to ve čtvrtek 7. listopadu potvrdil prezident Miloš Zeman, který podepsal novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Vztahovat se bude vedle knih také na kojeneckou výživu a léky včetně veterinárních léčiv.

-kch-