TV zůstává nejdůležitějším zdrojem zpráv i zábavy

úterý, 23. prosince 2014, 10:42 Internet & Mobil, TV MediaGuru

V Česku ale sílí pozice internetu, uživatelé navíc informacím dostupným online důvěřují.

Internet se stal nejdůležitějším zdrojem zpráv pro tři čtvrtiny z jeho uživatelů. I nadále však platí, že televize zůstává v české populaci nejdůležitějším zdrojem zpráv i zábavy. Vyplývá to z české zprávy Světového projektu o Internetu za rok 2014, která čerpala svá zjištění ze vzorku 1316 respondentů a kterou zveřejnil výzkumný tým Katedry sociologie FF UK.

Posun významu internetu coby zdroje informací je ale podle autorů zprávy způsoben hlavně nárůstem počtu jeho uživatelů v populaci – internet dnes používá 79 % obyvatel republiky, což je téměř o čtvrtinu více než v roce 2008. Tráví na něm také výrazně více svého času, oproti roku 2005 téměř dvojnásobek. Ve věkové skupině 15–29 let dnes činí počet hodin strávených na internetu za týden průměrně 30 hodin. Důležitost online zpravodajství tedy v tomto kontextu nepřekvapí.

Jeho význam podtrhuje skutečnost, že čtyři z pěti uživatelů důvěřují většině informací dostupných online. Význam tradičních masmédií jako zdrojů informací v české populaci klesá, největší propad lze vidět u novin, které od roku 2006 přestaly být důležité pro osminu populace. Poměrně velký význam mezi informačními zdroji si zachovává také nezprostředkovaný kontakt s druhými lidmi.

Důležitost média jako zdroje informací mezi respondenty

Zdroj: Internet v České republice 2014
Zdroj: Internet v České republice 2014

Internet jako zdroj zábavy a informací o zboží

Celá polovina uživatelů se alespoň jednou denně odreaguje „brouzdáním po internetu“ a sledování zpravodajství přes internet je pro více než polovinu českých uživatelů součástí každodenní

Minimálně jednou týdně si zprávy na internetu přečtou přes čtyři pětiny internetové populace. Vyhledávání různých typů informací naopak nepatří mezi nejfrekventovanější online aktivity na denní bázi, nicméně většina uživatelů alespoň jednou za čas Internet pro vyhledávání použije. Nejčastěji se uživatelé informují o produktech (minimálně jednou týdně až polovina z nich).

Nejčastěji používané zařízení pro přístup na internet

Zdroj: Internet v České republice 2014
Zdroj: Internet v České republice 2014

I přes rozmach užívání smartphonů a tabletů platí, že pro své online aktivity lidé nejčastěji využívají počítač – právě ten nejčastěji využívají tři čtvrtiny respondentů, kteří mají k dispozici více těchto zařízení. Druhým nejčastěji používaným zařízením je mobilní telefon. Jeho přínos odráží zjištění, že během pohybu (v dopravním prostředky nebo na ulici) používají čeští uživatelé internet v průměru 5 hodin týdně.

Používání internetu ale třetině respondentů přineslo také více či méně závažné problémy. Nejčastěji se jednalo o počítačový virus nebo nechtěný vstup na pornografickou stránku, uvádí studie. Jeden z pěti uživatelů také uvádí, že si zakoupil něco, co bylo online prezentováno jinak, než to vypadalo ve skutečnosti. V současnosti celosvětově diskutovanou otázkou je také zajištění online soukromí. Ze zjištění vyplývá, že s narušením soukromí na Internetu se setkala pouze menšina dotázaných. Čtyři z pěti z nich uvádějí, že se dosud s podobným problémem nesetkali. Pro ty, kteří tuto zkušenost mají, se jednalo nejčastěji o zanedbatelný problém. Pouze 5 % dotázaných průlom do soukromí spojilo s pocity trapnosti.

Ekonomické aktivity a transakce na internetu

Zdroj: Internet v České republice 2014
Zdroj: Internet v České republice 2014

Celou zprávu můžete najít zde.

-jav-

Foto: Photospin