Astrosat předloni v zisku, Sanoma ve ztrátě

úterý, 20. ledna 2015, 11:20 Aktuality, Tisk MediaGuru

Vydavatelská společnost Astrosat skončila v roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem necelých 30 mil. Kč. Udržela si tak ziskové hospodaření z předchozích let. Magazínovému vydavatelství Sanoma, které Astrosat v průběhu roku 2014 začlenila do své majetkové struktury, se v roce 2013 podařilo snížit ztrátu, ta přesto dosáhla téměř 60 mil. Kč (kumulovaná ztráta z předchozích let dosahuje 334 mil. Kč). Vyplývá to ze zahajovací rozvahy společnosti Astrosat. Astrosat se stala nástupnickou firmou vydavatelských společností, které zakoupila v uplynulém roce (tedy Sanoma Media, Sanoma Media CZ a Easy Publishing) a se kterými zfúzovala. Následně se přejmenovala na Astrosat Media.

Hospodaření společností (tis. Kč) v roce 2013

hospodářský výsledek 2013
Astrosat 29 961
Astrosat Media (bývalá Sanoma) -59 004
Astrosat Media CZ (bývalá Sanoma Media CZ) -88
Easy Publishing -2 020

Zdroj: Zahajovací rozvaha 2014

-mav-