Hlavní komerční TV byly loni vyprodané z necelých 70 %

úterý, 13. ledna 2015, 12:46 TV MediaGuru

Oproti roku 2013 se na těchto kanálech využití času pro reklamu mírně zvýšilo.

Hlavní komerční stanice na trhu s televizní reklamou (Nova, Prima, Barrandov) využily v průměru v loňském roce zákonný limit pro reklamní vysílání z 66 %. Bylo to o cca sedm procentních bodů víc než v roce 2013. Nejnižší míru vyprodanosti v celodenním vysílání vykazuje z této trojice Nova (52 %), nejvyšší Prima (71 %) a TV Barrandov (74 %). Průměry platí pro rok 2014 a pro celodenní vysílání.

Ve srovnání s předcházejícím rokem, který byl však na trhu netypický, navýšila svou vyprodanost Nova, ke které se začali vracet inzerenti po změně obchodní politiky. Vysoká naplněnost Primy z roku 2013 se loni mírně snížila, naopak více času pro reklamní vysílání využila TV Barrandov.

Využití limitu pro reklamní vysílání (%), celý den, 2013-2014

Vyprodanost 2014_cely den

Zdroj: ATO-Mediaresearch

S vyšší mírou vyprodanosti se televize potýkají ve svém hlavním vysílacím čase, do kterého je směřována pozornost reklamních zadavatelů. Extrémní vyprodanost Primy v prime-time v roce 2013 (98 %) se loni snížila na 89 %. Větší množství limitu pro reklamní vysílaní využila v hlavním vysílacím čase v loňském roce TV Barrandov (93 %). Zákonný limit na TV Nova byl v prime-time využit ze 70 %.

Využití limitu pro reklamní vysílání (%), prime-time, 2013-2014

Vyprodanost_prime_time 2014Zdroj: ATO-Mediaresearch

Čas, který mohou provozovatelé věnovat reklamnímu vysílání, je upraven zákonem. V případě komerčních vysílatelů nesmí čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut. Klasická spotová reklama je zakázána na kanálech ČT1 a ČT24. Na kanálech ČT2 a ČT sport je spotová reklama povolená, čas vyhrazený reklamě ale nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času. Přestože komerční vysílatelé usilují o co největší reklamní objemy, z hlediska efektivity komunikace může být nižší vyprodanost výhodnější – spoty zadavatelů se neobjevují v přeplněném reklamním prostoru.

-mav-