Nova se loni vrátila na pozici jedničky reklamního TV trhu

pátek, 09. ledna 2015, 08:21 TV MediaGuru

Televize loni prodaly víc reklamy, ukazují údaje o počtu prodaných TRPs.

Televizní skupina Nova se v loňském roce vrátila na pozici televize, které se podařilo prodat nejvíce reklamy v podobě počtu reklamních bodů, tzv. TRPs. Díky změně obchodní politiky se na Novu vrátili inzerenti, kteří svou komunikaci na kanálech skupiny Nova v roce 2013 vynechali nebo omezili.

Celkově televizní stanice v loňském roce prodaly o 16 % víc TRPs ve srovnání s rokem 2013. Platí to pro obě hlavní sledované cílové skupiny 15+ a 15-54.

Počet prodaných TRPs 30‘ v letech 2014 a 2013, D15+/D15-54

TRP_celkem 2014

Zdroj: Admosphere

Nárůst v počtu prodaných TRPs byl tažený právě především televizní skupinou Nova, která si meziročně polepšila o víc než 50 %. V širší divácké skupině 15+ ale mírně počet prodaných TRPs zvýšily i ostatní televize. V mladší skupině 15-54 byl růst Novy silnější a téměř všechny TRPs, které se loni podařilo prodat ve srovnání s rokem 2013 navíc, získala pro sebe.

Podíl TV skupin na prodaných TRPs 30‘, rok 2014, D15+

TRP_2014_15

Podíl TV skupin na prodaných TRPs 30‘, rok 2014, D15-54

TRP_15_54_2014png

Zdroj: Admopshere

Management Novy ale přesto ještě pro rok 2014 nepředpokládal, že se televize v roce 2014 vrátí na úroveň objemu reklamních tržeb, kterého dosáhla v roce 2012. Měl by to být cíl pro letošní rok. Jak už jsme také naznačili, i přes nárůst počtu prodaných TRPs a i hrubých monitorovaných investic se televizím ztrátu, která na reklamním trhu vznikla v roce 2013, velmi pravděpodobně nepodařilo za loňský rok zacelit.

-mav-