SPIR: Internetová reklama se loni přiblížila k 15 mld. Kč

úterý, 24. února 2015, 10:25 Internet & Mobil MediaGuru

Objem internetové reklamy se podle nových odhadů sdružení SPIR meziročně zvýšil o deset procent.

Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce podle odhadu profesního sdružení SPIR 14,6 miliard korun. Oproti roku 2013 to představuje 10% nárůst.  Způsoben má být především zvýšenými investicemi do reklamy ve vyhledávání, bannerové display inzerce a videoreklamy.

Nejvyšší, dvojnásobný nárůst zaznamenaly programatické formy nákupu a RTB (real time bidding). Očekávání v letošním roce jsou podle SPIR rovněž optimistická. Online reklama má v roce 2015 růst o 13 % na 16,5 mld. Kč. V celkovém podílu reklamních investic to podle SPIR znamená, že internetu náleží pětinový podíl. Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetu, který pro SPIR realizuje agentura ppm factum.  

Ze všech sledovaných forem reklamy zaznamenal nejvyšší, dvojnásobný nárůst objem reklamy prodané modelem RTB. Údaj 90 mil. Kč v reálných cenách pro loňský rok vychází z odhadu médií, tedy strany nabídky reklamního prostoru. Agentury zastupující zadavatelskou stranu odhadují výši inzertního spendu v této oblasti na 110 mil. Kč.

Vývoj investic do internetové reklamy (mld. Kč), 2008-2015

SPIR

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu, a to 7,1 mld. korun v ceníkových cenách. Ve srovnání s loňským objemem 6,8 mld. jde o mírný nárůst, který je pravděpodobně zapříčiněn rostoucí popularitou nestandardních moderních formátů reklamy. Kontinuální projekt na měření online display inzerce AdMonitoring avizoval za loňský rok stagnaci na úrovni 6,5 mld. Kč. Rozdíl oproti částce z tohoto výzkumu je způsoben právě inzercí v neevidovaných interaktivních nebo rich media formátech, uvádí SPIR.

Reklama ve vyhledávání (Google AdWords, Seznam Sklik) pokračuje v nárůstu investic, za loňský rok dosáhla odhadovaného objemu 3,4 mld. Kč v reálných cenách, o téměř 500 mil. více než v roce předchozím. Objem reklamy prodávané v obsahových sítích představuje 1,6 mld. Kč v reálných cenách. Více než miliarda korun (1,3 mld. Kč) připadá na katalogovou a řádkovou inzerci. Stále více peněz zadavatelé směřují do video a mobilní reklamy na internetu. V posledních 4 letech (od roku 2011) vzrostl výkon videoreklamy trojnásobně na 907 mil. Kč a mobilní reklama čtyřnásobně na 153 mil. Kč (ceníkové ceny).

Vývoj investic do jednotlivých formátů reklamy, 2012-2015

2012 2013 2014 2015 (odhad)
Display  * 5 478 276 000 Kč 6 761 689 000 Kč 7 087 029 000 Kč 7 612 919 000 Kč
Katalogy a řádk. inz. * 901 784 000 Kč 1 200 788 000 Kč 1 256 196 000 Kč 1 294 461 000 Kč
Videoreklama * 522 325 000 Kč 689 336 000 Kč 906 812 000 Kč 1 398 789 000 Kč
Search** 2 871 428 000 Kč 2 901 804 000 Kč 3 360 886 000 Kč 3 872 372 000 Kč
Obsahové sítě ** 1 207 173 000 Kč 1 428 441 000 Kč 1 580 086 000 Kč 1 820 556 000 Kč
RTB ** 8 541 000 Kč 45 070 000 Kč 90 290 000 Kč 134 882 000 Kč
PR články * 85 579 000 Kč 177 807 000 Kč 150 434 000 Kč 168 689 000 Kč
Mobilní reklama * 76 291 000 Kč 102 501 000 Kč 152 728 000 Kč 168 493 000 Kč
SMS, MMS * 99 537 000 Kč 93 264 000 Kč 107 870 000 Kč 129 395 000 Kč
celkem (bez SMS, MMS) 11 151 397 000 13 307 436 000 14 584 461 000 16 471 161 000

* ceníkové ceny (gross), ** reálné ceny (net net), Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2015

Podíl formátů na celkových internetových investicích

Podil_online reklama

V posledních několika letech je při časovém srovnání patrný trend růstu inzertních výdajů do internetové reklamy, pozvolného navyšování investic do TV, rádiové a OOH reklamy a naopak mírný pokles u tiskové inzerce, který se na základě údajů posledních 2 let stabilizoval, konstatuje SPIR.

Vývoj investic do mediatypů (mld. Kč), 2009-2014

SPIR4

Zdroj dat: SPIR, ppm factum, únor 2015

-mav-