ČRo preferuje digitalizaci, komerční rádia jsou proti

čtvrtek, 05. března 2015, 11:44 Rádio MediaGuru

Český rozhlas a komerční sektor nemají stejný názor na rozvoj digitálního rádia.

Vlastní multiplex pro Český rozhlas, koordinace státu při přechodu na digitální rádiové vysílání (DAB), financování, ale i zapojení soukromých vysílatelů jsou podle Českého rozhlasu nezbytnými kroky k úspěšnému přechodu na digitální vysílání. Svoji vizi představil management Českého rozhlasu na odborném semináři, kde prezentoval koncepci digitálního vysílání.

Český rozhlas ústy generálního ředitele Petera Duhana znovu zopakoval, že je připraven být lídrem v přechodu rádiového vysílání na digitální platformu. Potřebuje ale k tomu i aktivní přístup soukromých vysílatelů, kteří se k přechodu na digitální terestrické vysílání staví spíš odmítavě.

Náměstek generálního ředitele ČRo pro správu a provoz Michal Koliandr účastníkům řekl, že Český rozhlas může do digitálního vysílání investovat část z vrácené 1 mld. Kč, kterou má obdržet od státu. Navrhuje ale také 5% navýšení koncesionářského poplatku s tím, že toto navýšení by bylo určeno pro financování přechodu na digitální vysílání.

Veřejnoprávní rozhlas také oznámil, že nejpozději v polovině letošního roku plánuje spustit experimentální digitální rádio pro Prahu s dosahem 10-15 % populace.

Pro digitální vysílání má Český rozhlas připraveny stanice D-dur, Radio Wave, Plus, Rádio Junior, Jazz, Rádio Retro či speciální stanici Sport. Dalšími uvažovanými stanicemi pro digitální vysílání jsou stanice ČRo Sport Rock, kombinující sportovní vysílání a rockovou hudbu, speciální rádio pro seniory, hudebně tematicky žánrové stanice či stanice pro dopravní zpravodajství nebo projekty Rádia Retro.

Zástupci komerčních vysílatelů ale nadšení z digitálního vysílání nesdílejí. „Realita je, že digitalizace není a budoucnost je nejistá. Nemáme žádné odpovědi na otázky ohledně terestrického digitálu v ČR,“ uvedl prezident APSV Michel Fleischmann, který je zároveň prezidentem Lagardere Active ČR. Podle Fleischmanna zkušenosti z Francie ukazují, že vysílání v pásmu FM je preferovaným způsobem příjmu, internetový příjem je jen doplňkem a dodatečné služby, které přináší digitální rádio, posluchače moc nezajímají, vyjmenoval Fleischmann. „Je to problém finanční, miliarda vám stačit nebude a navýšení poplatku ukazuje, že na financování digitalizace nemáte,“ vzkázal Fleischmann vedení Českého rozhlasu.

Také Martin Hroch, generální ředitel Radio United Broadcasting, příliš výhod rádiové digitalizace nenachází. „Obohacení programové nabídky neberu úplně vážně, ta je v současnosti dostatečná. Výhodou digitálního vysílání je brilantní zvuk, ale v okamžiku, kdy naladíme signál. Irelevantní jsou i další dodatečné služby, rádio obvykle posloucháme při dalších činnostech,“ uvedl za komerční vysílatele Martin Hroch.

Sedmero kroků ČRo k rozvoji digitálního vysílání

Legislativa Je nutné vyhradit vlastní multiplex veřejné služby pro ČRo - přidělit kmitočty a vyřešit zároveň regionální vysílání. Přidělovat efektivním způsobem kmitočty komerčním subjektům. Liberalizovat trh a odstranit limity počtu celoplošných stanic jednoho rozhlasového provozovatele. Zavést povinnosti pro prodejce elektroniky a automobilů. Národní koordinace Při státní koordinaci se bude postupovat podle jasného plánu, termínu switch off analogového vysílání. ČRo bude stát v čele digitalizace. Vznikne národní koordinační skupina a „Jízdní řád digitalizace“ - technický plán přechodu. Bez státní koordinace se bude čekat na tržní poptávku, proces vypnutí bude trvat až dvě desítky let, vývoj a finanční náklady budou nejasné. Financování souběhu Je nutné vyřešit financování souběžného vysílání: zvýšením rozhlasového poplatku o 5% a jeho účelovým vázáním na digitalizaci, plánovanou rozpočtovou ztrátou krytou z vratky DPH, úpravou zákona o DPH s možností uplatnit nárok na odpočet DPH, účelovou státní dotací. Zainteresování soukromých vysílatelů Podle zkušeností ze zahraničí je součinnost obou sektorů duálního systému pro úspěšný přechod nezbytná. Současné licence jsou platné do roku 2025. Atraktivní obsah a nové služby Doplnit vysílání o doprovodná data (např. EPG), rozvíjet již připravené digitální stanice a připravovat nové projekty (např. ČRo Sport Rock), multimedializaci, tematické projekty, doprovodná data a aplikace. Připravit multikanálové programové strategie, personalizovaný offline obsah (LTE sítí 4G), programové experimenty. Informační a marketingová kampaň Při podpoře státu poběží dle plánu, switch-off termínu a pod vedením národní koordinační skupiny, kde bude hrát aktivní roli ČRo. Bez podpory státu bude masivní marketingová kampaň budující nový tržní segment spoléhat na prostředky a možnosti ČRo. Využít bude nutné významné události (např. OH Rio 2016 vs. ČRo Sport Rock). Přijímače a autorádia pro DAB Je nutné legislativně podpořit dostatečnou nabídku přijímačů na trhu. Zapojit výrobce automobilů, velké prodejce elektroniky, propojit marketingové aktivity.

-mav-