CEE: Reklama na sítích dosáhne letos 16 mld. Kč

úterý, 21. dubna 2015, 11:04 Internet & Mobil MediaGuru

Investice do reklamy v sociálních médiích tvoří ve střední a východní Evropě cca 3 %.

Necelých 24 mld. USD (cca 616 mld. Kč) mají letos zadavatelé investovat do reklamy v sociálních médiích, vyplývá z nové zprávy konzultantské společnosti eMarketer. Ve srovnání s rokem 2014 to představuje nárůst o 34 %. Do roku 2017 by měly reklamní investice do sociálních médií představovat 16 % veškerých prostředků, určených pro digitální média.

V regionu střední a východní Evropy (CEE) je letošní výše investic, určených na reklamu v sociálních médiích, odhadována na 610 mil. USD (tj. cca téměř 16 mld. Kč), což má ve srovnání s rokem 2014 představovat 18% nárůst. V celkovém podílu na reklamních investicích mají sociální média v regionu střední a východní Evropy tvořit necelá 3 %. Z investic, určených na podporu v digitálních médiích, odhaduje e-Marketer sociálním médiím v regionu střední a východní Evropy cca 9% podíl.

Pro roky 2016-2017 předpovídá e-Marketer v tomto regionu růst sociálních médií na úrovni 13-14 %. Firma přitom nepředpokládá výraznější nárůst podílu sociálních médií na celkových investicích, odhaduje ale vyšší objem investic vynaložených na jednoho uživatele sociálních médií.

Odhad: Objem reklamy v sociálních médií v regionu CEE, 2013-2017

střední a vých. Evropa 2013 2014 2015 2016 2017
odhadovaný objem (mil. USD) 410 520 610 700 790
meziroční růst (%) 38,5 27 18 14,4 13
podíl sociálních médií na investicích (%) 3,6 2,9 2,6 2,3 2,2
podíl sociálních médií na digitálních investicích (%) 9 9,3 9,4 9,5 9,7
objem na uživatele sociálních médií (USD) 2,65 3,08 3,41 3,71 4

Zdroj: e-Marketer

Celosvětově hlavním hráčem na trhu reklamy v sociálních médiích je Facebook. E-Marketer odhaduje, že letos z reklamy získá 15,5 mld. USD, resp. přes 65 % veškerých světových investic určených na reklamu v sociálních médiích. Svůj podíl zvyšuje i Twitter, jehož podíl na reklamních investicích by měl letos dosáhnout téměř 9 %, konkrétně přes 2 mld. USD. Podíl profesní sítě LinkedIn je odhadován na necelá 4 % s celosvětovým objemem na úrovni 900 mil. USD.

-mav-