Dvořák: Snížení rozpočtu ČT by neomezilo zpravodajství

pátek, 17. dubna 2015, 10:16 TV MediaGuru

Případné snížení rozpočtu ČT by vedlo ke snížení vlastní tvorby, řekl šéf ČT Petr Dvořák.

Pokud by se zákonodárci rozhodli změnit způsob financování České televize tak, že by došlo ke snížení rozpočtu České televize, dokázala by ČT s tímto rozpočtem hospodařit. Podle generálního ředitele České televize Petra Dvořáka by se ale musela zamyslet nad tím, kde peníze ušetřit. „Jednoznačně bychom museli snížit peníze na vlastní tvorbu,“ uvedl Dvořák na čtvrtečním semináři k hodnotám médií veřejné služby, jehož se zúčastnili i zahraniční zástupci televizí z vysílací unie EBU.

Dvořák by takový krok vnímal jako špatný, protože od svého nástupu do televize se naopak snaží vlastní tvorbu posilovat. Politikům ale vzkázal, že úspory by nevedly ke snížení výdajů na výrobu kritického zpravodajství. „Neomezili bychom kritické zpravodajství, ale některou část tvorby dramatické a dokumentární bychom nahradili tím, co je levnější,“ uvedl. Návrhy, které se přitom v současnosti z úst politiků objevují, mohou být motivovány právě představou, že nižší rozpočet bude znamenat nižší výdaje na výrobu zpravodajství.

V Česku se teď pracuje na nové podobě mediální legislativy. Do konce roku by měly být připraveny novely zákonů o ČT a ČRo. V horizontu měsíce má být zahájena veřejná diskuse o financování a úkolech médií veřejné služby. Česká televize očekává, že mediální legislativa bude mít evropské parametry.

Na semináři zástupci Evropské vysílací unie (EBU) představili zprávu, která vznikla v loňském roce a posuzuje způsob řízení a kvalitu obsahu ČT. Uvádí se v ní mimo jiné, že ČT pracuje v prostředí nadměrné regulace. "Doporučujeme, aby ČT navrhla Parlamentu vyspělejší samoregulační systém založený na robustních právních zásadách a jasném vymezení odpovědností," obsahuje zpráva strukturovaná do šesti kapitol, odpovídajících šesti hodnotám veřejné služby definovanými EBU jako univerzalita, nezávislost, znamenitost, rozmanitost, odpovědnost a inovace. 

Navržená doporučení jsou podle Dvořáka zaměřena na fungování televize, ale i směrem ke společnosti a zákonodárcům. V otázce nových zákonů je podle něj potřeba, aby "mediální legislativa odrážela situaci na mediálním trhu, která se významně změnila, ale že zároveň nastaví veřejnou službu v české republice, aby vyhověla občanům a koncesionářům," řekl Dvořák.

"Média veřejné služby jsou ve vyspělých zemích nedílnou součástí moderní společnosti," uvedl ministr kultury Daniel Herman. "Aby média veřejné služby mohla svoji roli plnit, potřebují se opírat nejen o kvalitní legislativu, ale potřebují mít v čele důvěryhodné osoby, které ctí morální principy bez partikulárních vazeb na ekonomické a politické struktury," dodal ministr. Široká diskuse o připravovaných zákonech k fungování veřejnoprávních médií je podle něj předpokladem jejich úspěšného přijetí.

Finanční nezávislost by pak podle doporučení prospělo například rozšíření poplatků na alternativní zařízení, indexování televizních poplatků podle inflace nebo zahájení diskuse o DPH, aby mohla ČT produkovat za stejných podmínek jako nezávislí producenti a komerční televize.

-mav-, -čtk-