Průzkum: Zadavatelé chtějí víc investovat do in-store

pátek, 10. dubna 2015, 10:23 Outdoor, Výzkum MediaGuru

Na komunikaci v místě prodeje by chtěli oslovení zadavatelé vynaložit až třetinu investic.

Asociace POPAI CE realizovala ve spolupráci s agenturou OMD další ročník pravidelného průzkumu, který dlouhodobě analyzuje postoje zadavatelů reklamy k prostředkům in-store komunikace. 

Reklama v místě prodeje je podle výsledků průzkumu součástí komunikačního mediamixu firem pro 90 % dotázaných. Pro 75 % respondentů má tato reklama nezastupitelné místo a využívají ji pravidelně. Výsledky ankety ukázaly pozitivní posun z hlediska nasazení POP (point of purchase) ve srovnání s předchozím průzkumem v roce 2011, kdy nezastupitelné místo reklamy v rámci mediamixu firmy potvrdilo 69 % respondentů.

Podíl reálných investic z celého reklamního rozpočtu do in-store komunikace v roce 2014 představuje podle odpovědí respondentů 27 %, zatímco v roce 2015 by zadavatelé považovali za efektivní investovat do této formy komunikace 33 % z reklamního rozpočtu. Hodnoty v podstatě kopírují předchozí ročník.

V  rozpočtu, který byl určen pro investice do různých in-store formátů, investovali zadavatelé v roce 2014 nejvíce do podlahových prostředků (31 %), kde došlo k nárůstu oproti roku 2011 (24 %), do různých aktivit v místě prodeje, jako jsou ochutnávky, letáky, dárky, soutěže apod. (24 %), kde naopak došlo k poklesu oproti 2011 (29 %) a do regálových POP prostředků (19 %), které také mírně poklesly.

Podíl in-store formátů

Zdroj: POPAI CE, OMD
Zdroj: POPAI CE, OMD. Kliknutím zvětšíte

Za nejdůležitější a zároveň za nejefektivnější a nejčastěji využívanou formu komunikace v místě prodeje považují zadavatele reklamu v letácích. Mezi nejdůležitějšími pak nejlépe bodují ještě dočasné podlahové prostředky, slevy a kupóny a regálové prostředky. U skutečně využívaných POP prostředků první dvě místa skončila stejně jako v žebříčku důležitosti, na třetím místě se však umístily ochutnávky a předváděcí akce následované paletovými ostrovy, dekoracemi a bránami.

Důležitost forem POS

Zdroj: POPAI CE? OMD. Kliknutím zvětšíte
Zdroj: POPAI CE, OMD. Kliknutím zvětšíte

Zadavatelé reklamy vnímají POP komunikaci jako třetí nejdůležitější komunikační nástroj. Na první příčce se umístila televize následovaná letáky. Na čtvrté po POP komunikaci skončil internet a za ním PR. V mediamixu firem účastnících se tohoto výzkumného projektu nejvíce překvapivě roste význam televize, až poté internetu, POP reklamy a letáků.

Důležitost komunikačních kanálů

Zdroj: POPAI CE, OMD. Kliknutím zvětšíte
Zdroj: POPAI CE, OMD. Kliknutím zvětšíte

Stále více zadavatelů si uvědomuje důležitost vyhodnocování efektivity POP kampaní. V roce 2011 považovalo měření efektivity za zcela důležité 57 % dotazovaných, v roce 2014 to deklarovalo již 67 % dotázaných.

O průzkumu

Monitoring postojů zadavatelů provádí asociace POPAI CE od roku 2003 včetně meziročních srovnání výsledků. Mapování postojů probíhá formou on-line dotazování CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) s využitím nástroje Snapshots od OMD. Cílem výzkumu bylo monitorovat situaci na trhu za rok 2014 s výhledem do roku 2015 očima zadavatelů reklamy. Průzkumu se zúčastnilo 60 zadavatelů reklamy z různých segmentů trhu (FMCG, elektro, oblečení, obuv, auto-moto, IT, hračky, farmaceutika). Průzkum podpořily partnerské společnosti  Authentica, MORIS design, Nestlé Česko, REDA a Unilever ČR a zároveň oborová Asociace českých reklamních agentur (AČRA).

-mav-