Sociální sítě: Twitter má v Česku nejmladší uživatele

středa, 15. dubna 2015, 07:00 Internet & Mobil MediaGuru

Výzkum životního stylu MML zjišťuje i návštěvnost nadnárodních sociálních sítí v Česku.

Návštěvnost nadnárodních sociálních sítí v Česku, sledovaná výzkumem MML-TGI agentury Median, se v druhém loňském pololetí ve srovnání s předcházejícím měřeným obdobím za 2. a 3. kvartál 2014 výrazněji nezměnila. Z hlediska návštěvnosti je nejsilnější sociální sítí Facebook, který v druhém pololetí v průměru navštívilo přes 3,3 mil. uživatelů (návštěvnost v posledních sedmi dnech). Druhou nejsilnější je YouTube s průměrnou týdenní návštěvností 2,5 mil. uživatelů podle MML.

Návštěvnost sociálních sítí v Česku (tis. osob), 3.-4. kvartál 2014

Návštěvnost v posledních 7 dnech 2. pololetí 2014
Facebook 3 319
YouTube.com 2 145
Google+ 537
Twitter 151
LinkedIn 105

Z hlediska věku uživatelů patří v Česku k nejmladším sociálním sítím Twitter, který ve věkové skupině 12-19 let navštěvuje podle výzkumu MML až 37 % uživatelů této sítě. Sledované sociální sítě se vyznačují mladými cílovými skupinami - v průměru 70 % uživatelů všech těchto sítí je ve věku do 40 let. Facebook a YouTube mají nejpočetnější jádro uživatelů ve věku mezi 20-40 lety. V případě profesní sítě LinkedIn je výrazněji zastoupena i věková skupina 40-49 let.

Průměrný věk uživatelů sociálních sítí v ČR (%)

Socialni site_CR

Zdroj: MML-TGI, 23.06.2014 - 14.12.2014, Median

-mav-