Za první čtvrtletí posilovaly komerční Nova a Prima

středa, 08. dubna 2015, 10:35 TV MediaGuru

Meziroční srovnání výsledků televizních skupin je ovlivněno loňskými olympijskými hrami.

Televizní skupina Nova dosáhla za první letošní čtvrtletí nejvyššího podílu na sledovanosti z tuzemských televizních skupin. Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím si připsala více než jeden procentní bod (D15+, celý den). Výrazněji posílila v mladší skupině 15-54, když si polepšila o necelé dva procentní body.

Oproti loňskému prvnímu čtvrtletí tak došlo k změně podílů na sledovanosti: v loňském prvním čtvrtletí si v celodenní sledovanosti 15+ nejlépe vedly stanice České televize. Do výsledku prvního loňského čtvrtletí se ale odrazily loňské olympijské hry v Soči, které přinesly sportovnímu kanálu ČT sport nadprůměrnou sledovanost, a tím tak zvýšily dopad kanálů ČT. Vzhledem k tomu, že se letos podobná sportovní událost nekonala, došlo k meziročnímu snížení podílu kanálů ČT především kvůli nižšímu podílu sportovního kanálu.

Tato situace tak pomohla hlavním komerčním televizím. Vedle Novy zvýšila svůj podíl i skupina Prima. Lépe si přitom Prima vedla v mladší cílové skupině 15-54 než v širší 15+. U mladších diváků meziročně zvýšila v prvním letošním čtvrtletí podíl o 1,4 procentního bodu. Jak pro Novu, tak pro Primu ale platí, že k meziročnímu růstu pomáhají především menší kanály. V případě Novy zejména Nova Cinema a Smíchov, v případě Primy především Prima Cool a Prima Love.

Změna podílu TV skupin, 1. kvartál 2015 vs. 1. kvartál 2014

15+ PT 15+ 15-54 PT 15-54
ČT celkem -2,07 -2,03 -3,04 -2,59
Nova Group 1,04 0,4 1,92 1,27
Prima Group 0,4 0,37 1,41 1,12
TV Barrandov -0,02 0,52 -0,61 -0,58
Atmedia 0,31 0,31 0,08 0,15
Stanice O 0,07 0,05 0,14 0,1
ostatní 0,27 0,38 0,08 0,54

Zdroj: ATO-Mediaresearch, PT = prime-time, změna v procentních bodech

Podíl TV skupin (%), 1. kvartál 2015, celý den, D15+

shares_kvartal_15 plus

Podíl TV skupin (%), 1. kvartál 2015, celý den, D15-54

shares_kvartal 15_54

Zdroj: ATO-Mediaresearch

-mav-