Median změřil hokejovou sledovanost mimo domov

úterý, 26. května 2015, 17:00 TV MediaGuru

Využil k tomu svůj nástroj adMeter. Ukazuje významný podíl sledovanosti mimo domov.

Sportovní a kulturní události jsou typickými momenty, které definuje obtížné měření jejich celkové sledovanosti. Nejinak tomu bylo při uplynulém domácím světovém hokejovém šampionátu. Tzv. peoplemetry měřící televizní konzumaci u téměř 4 500 respondentů totiž postihují pouze sledovanost v domácnostech. Hledištěm šampionátu se však kromě domácích obrazovek staly rovněž bary, restaurace, náměstí i samotná dějiště hokejových zápasů. Median, který od roku 2012 provozuje crossmediální elektronický systém adMeter, založený na aplikacích instalovaných ve smartphonech panelistů, fenomén tzv. „out of home“ (OOH) sledovanosti změřil a popsal.

„Samozřejmě nás zajímalo, jakým způsobem se out of home sledovanost podepíše na celkové sledovanosti. Z  našeho měření adMeter vyplývá, že průměrná sledovanost zápasů českého týmu na hokejovém šampionátu mimo domov činila zhruba 22 % in home sledovanosti, kterou známe z peoplemetrů, ale měříme ji adMeterem, což je rozhodně nezanedbatelné číslo,“ uvádí Josef Fišer, account manager projektu adMeter. „Při utkání s Finskem to bylo 13 % a při očekávaném zápase Česko - Kanada se out of home sledovanost vyšplhala k rekordním 44% z in home sledovanosti,“ doplňuje.

Sledovanost (rating %) doma a mimo domov, Česko - Finsko

Cesko_Finsko_admeter

Sledovanost (rating %) doma a mimo domov, Česko - Kanada

Cesko_Kanada_Admeter

Zdroj dat: Median

Jedním z dalších výstupů, kterými Median z hokejového šampionátu disponuje, je zjištění, že out of home sledovanost ČT sport s pauzami během jednotlivých třetin klesala výrazně méně, než u běžné sledovanosti doma. „Je logické, že v restauracích nebo při jiných venkovních projekcích hokejových utkání jejich provozovatelé nemohou přepnout program,“ vysvětluje Fišer.

Grafy jsou výstupem crossmediálního měření adMeter  z května 2015, které realizuje výzkumná agentura Median, aktuálně na vzorku 330 respondentů. adMeter měří sledovanost TV na bázi audiomatchingu a poskytuje elektronicky měřená data rovněž pro analýzy poslechovosti rádií a konzumace internetu.

-mav-