Mileniová generace nejvíc čerpá zprávy z Facebooku

pátek, 19. června 2015, 14:41 Internet & Mobil, TV, Výzkum MediaGuru

U generace tzv. millennials už nemá televize postavení nejčastějšího zdroje zpráv.

Mladé generaci ve věku 18-33 let, často označované jako „millennials“, se někdy přezdívá také digitální domorodci. V prostředí nových technologických a komunikačních možností totiž vyrůstali a osvojili si je v časném věku. To se projevuje i na způsobu, jakým konzumují mediální obsah včetně zpravodajství. Takzvaná nová média se pro ně stala přirozeností a právě ona se stávají hlavním kanálem, kterým informace k miléniové generaci proudí. V případě generací předchozích je to ale televize, která své postavení dosud neztratila, jak uvádí studie Pew Research mezi třemi tisícovkami respondentů z reprezentativního vzorku populace.

Zaměřila se totiž na tendence a zvyklosti ve sledování zpravodajství mezi Američany různých generací. Byť jde o z českého pohledu odlišný sociokulturní kontext, zajímavé je právě ono generační srovnání, které souvisí nejvíce s nástupem technologického pokroku.

Vždyť i v České republice vyrůstají „digitální domorodci“, pro něž jsou konkrétně sociální média nedílnou součástí životů již od mala. Studie dále zahrnula i lidi z poválečné generace (narozené mezi lety 1946 až 1964) a tzv. generace X (ohraničené roky 1965 a 1980).

Důvěryhodná CNN

Na otázku, odkud čerpali v uplynulém týdnu účastníci studie nejvíc informací o politice, „millennials“ odpovídali ve většině případů (61 procent) příznačně: na Facebooku. Mezi odpověďmi měli k dispozici celkem různých 42 zdrojů (od televizních kanálů přes noviny až po Twitter, který jako nejčastější zdroj informací uvedlo jen 14 procent mladších dotázaných).

Z jakého média kdo získal informace o politice

Among Millennials, Facebook Far Exceeds Any Other Source for Political News

Zdroj: Pew Research Center

Po Facebooku mezi mladou generací následovala zpravodajská televizní stanice CNN, ovšem s propadem 17 procentních bodů.  S postupujícím věkem respondentů rostl význam televize, respektive jejího lokálního vysílání. Ovšem těm ze „starších generací“, kteří Facebook používají, se také zobrazovalo menší množství příspěvků souvisejících s politikou, přestože jejich zájem o danou oblast je v porovnání s millennials vyšší. Přibližně čtvrtina mladších respondentů uvedla, že každý druhý příspěvek, který vidí, se týká politiky. To je o šest, respektive osm procentních bodů více, než u ostatních generačních skupin respondentů.

Z dalších výpovědí ale vyplývá, že digitální domorodci neuvažují o Facebooku jako místu, kam by chodili čerpat politické zpravodajství. Jako by tato sociální síť byla místem, kde je možné se o mnoha událostech dozvědět jen tak mimochodem, jak jsme již dříve uvedli s odkazem na starší průzkum centra Pew Research. Facebook podle všeho nepředstavuje pro mladou generaci zpravodajský kanál jako takový – když měli vybrat mezi nabízenými médii, které vnímají jako svůj hlavní zdroj informaci, prakticky nikdo Facebook nezmínil.

Jaký zdroj informací o politice považují respondenti za hlavní?

Main Source of Government and Political News Across the Three Generations

Zdroj: Pew Research Center

Pětina potom uvedla stanici CNN. Jisté potíže v tomto směru ale představuje i samotné zařazení Facebooku do seznamu coby zpravodajského média – sociální síť nabízí jen takové zpravodajství, které uživatelé odebírají, případně které sami rovnou tvoří.

Sledovat přes Facebook lze prakticky všechny klasické zpravodajské kanály včetně zmiňované CNN. Ta si tak může uchovat svou důvěryhodnost, ačkoli se způsob konzumace jejího obsahu proměňuje. Ze studie totiž vyplývá, že mladší respondenti nechovají vůči zavedeným zpravodajským médiím větší nedůvěru než ti starší, kteří Facebook v takové míře nepoužívají.

-jav-

Foto: Photospin