Novela zákona je odtržená od praxe, říkají televize a rádia

středa, 03. června 2015, 11:28 Rádio, TV MediaGuru

K stávajícímu návrhu novely zákona o vysílání mají provozovatelé vysílání výhrady.

Provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání mají výhrady k novému návrhu novely Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který minulý týden ministerstvo kultury rozeslalo k připomínkování.

Zástupci televizí, sdružení v Asociaci televizních organizací (ATO), na středečním zasedání sněmovního volebního výboru uvedli, že považují návrh novely za odtržený od praxe. Podle informací ATO se na úrovni Evropské komise v současnosti připravuje nová směrnice o vysílání, která bude muset být zavedena i do české legislativy. „ATO proto považuje dosavadní návrh za předčasný,“ uvedla na jednání jednatelka ATO Vlasta Roškotová. Návrh novely také podle televizních vysílatelů nerespektuje technologický vývoj. „Divák v dnešní době nerozlišuje, kde konzumuje mediální obsah,“ poukazuje ATO na skutečnost, že v českém mediálním prostředí jsou různě regulována tradiční média a média internetová. Výhrady má také k navrhovanému zavedení labellingu (označování nevhodnosti pořadů). Televizní vysílatelé upřednostňují samoregulační postup, chtějí vyjít z nizozemského modelu Kijkwijzer, protože se obávají sankcí ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Stávající návrh labellingu, který se v novele objevuje, podle nich znamená zpřísnění regulace.

Ministerstvo kultury ale oponuje upozornění, že Evropská komise připravuje novou směrnici, kterou bude nutné v české legislativě zohlednit. "Novelizace neprobíhá, probíhá hodnocení stávající směrnice. Na základě tohoto komise předloží návrhy ke konzultaci a teprve na jejich základě se na jaře 2016 pravděpodobně může připravovat návrh nové směrnice," uvedl Artuš Rejent z ministerstva kultury. Podle generálního ředitele České televize Petra Dvořáka Evropská komise v současnosti řeší směrnici o digitálním trhu, což má ale ovlivnit i směrnici o vysílání.

Liberálnější podobu návrhu novely zákona o vysílání očekával i prezident rozhlasové společnosti Lagardere Active ČR Michel Fleischmann. “Vadí nám, že mnohé body týkající se televizního vysílání jsou taxativně převedeny na rozhlasové vysílání. Některé věci rozhlasové vysílání nemůže zprostředkovat tak jako tak – týkají se např. otázky labellingu, regulace pro neslyšící je pro rozhlas komická,“ řekl poslancům Fleischmann. Zároveň je vyzval, aby do návrhu víc zapracovali poznatky vysílatelů z praxe.

Ministerstvo kultury v připravované novele zákona počítá právě se zavedením označování vhodnosti pořadů, tzv. labellingu. Novinkou je také částečné zmírnění regulace hlavního vysílacího času, kdy by se pořady pro osoby nad patnáct let mohly objevovat již od 20:00 a 22:00. Návrh se kromě označování pořadů pro různé věkové skupiny věnuje například podmínkám licenčního řízení a specifikuje sponzorské vzkazy či takzvané politické sdělení, které nemůže být zařazeno do vysílání.

Náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová, která má mediální legislativu na starosti, na jednání volebního výboru uvedla, že se oproti původnímu plánu posouvá předložení návrhu novely Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání vládě z května na srpen 2015. Poslanci by poté návrh mohli obdržet v průběhu září a října letošního roku.

-mav-