Zlom v novinovém byznysu, převažují příjmy od čtenářů

úterý, 02. června 2015, 01:04 Tisk MediaGuru

Inzertní výnosy už netvoří většinu z celkových výnosů světových vydavatelů novin.

Podíl tržeb, které světovým vydavatelům plynou z prodeje obsahu, poprvé převážil nad podílem tržeb plynoucím z prodeje reklamního prostoru. Konstatuje to tradiční zpráva World Press Trends světové asociace novin WAN-IFRA za rok 2014. Z loňského celkového odhadovaného objemu tržeb světových novin ve výši 179 mld. USD tvořily podle zprávy tržby z prodeje obsahu 92 mld. USD, zatímco tržby z prodeje inzerce měly dosáhnout 87 mld. USD.

"Toto je klíčový posun od silného přístupu business-to-business, neboli vydavatelů k inzerentům, k rostoucímu přístupu business-to-consumer, tj. vydavatelů ke čtenářům," uvedl Larry Kilmann, ředitel WAN-IFRA. Podle zprávy tvoří v některých zemích podíl inzertních tržeb na celkových výnosech vydavatelů novin až 80 %. Podíl inzerce na celkových výnosech se ale značně liší a osciluje v rozmezí 40-80 %. Ze zprávy ale vyplývá, že objem inzertních výnosů se snižuje téměř všude (v roce 2014 se celosvětově snížily o 5,2 %), zatímco příjmy z prodeje obsahu jsou stabilní. V evropských zemích se inzertní objem vydavatelů za pět let snížil o 23 %.

Vývoj inzertních výnosů novin (%) za posledních pět let

WAN_inzerce

Zdroj: WAN-IFRA

Pokles inzertních výnosů se loni odrazil v celkovém pořadí mediatypů podle inzertních objemů. Internet a mobil předběhl printová média a stal se inzertně druhým nejsilnějším mediatypem. Zpráva rovněž zmiňuje růst konzumace obsahu na mobilních zařízeních. Na tabletech a mobilech mají uživatelé strávit v průměru 37 % času, který věnují médiím.

Podíl mediatypů na reklamních výdajích, 2014

podil mediatypu

I přes zvyšující se čas, který čtenáři věnují digitálním médiím, se ale vydavatelé novin stále velmi silně opírají o tištěná vydání. Print tvoří více než 93 % veškerých tržeb vydavatelů novin. Přestože digitální reklama představuje stále jen malé procento z celkových výnosů, její objem rychle roste. V loňském roce představoval meziroční růst 8 %, za posledních pět let to bylo 59 %.

Celkový počet prodaných novin loni meziročně vzrostl (+6 %), bylo to ale především zásluhou růstu prodaného nákladu v Indii a v Asii. V anglosaském světě a v evropských zemích prodej novin klesá – za posledních pět let se jen v Evropě snížil o 22,3 %.

Vývoj prodeje novin (%) za posledních pět let

WAN_prodej noviny

Zdroj: WAN-IFRA

Další informace zde a na stránce Unie vydavatelů zde.