Dominantním zdrojem zpráv je v ČR stále televize

středa, 22. července 2015, 16:02 TV, Výzkum MediaGuru

Podle výzkumu Masarykovy univerzity zůstávají Češi televizním národem.

Síťová a mobilní média jsou v životech Čechů již bezpečně doma, ale role tradičních médií se mění jen pomalu, říká průzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Z údajů získaných z reprezentativního vzorku dvou tisíc Čechů vyplývá, že i v domácnostech mladých lidí má pořád nejdůležitější místo televize.

Televize je stále dominantní

Televizor vlastní nebo ho používá 92 % lidí, 86 % lidí dokonce žije v domácnosti se dvěma a více televizory. „Televizní vysílání je pro většinu lidí stále dominantním zdrojem zpravodajství, a to ve všech věkových skupinách,“ uvedl vedoucí výzkumu Jakub Macek. Podle jeho slov to platí i pro věkovou skupinu mezi 18 a 30 lety, ze které televizi nemá a nesleduje 14 % respondentů, což je dvakrát víc než v ostatních věkových skupinách. „Část mladých je v této době na vysoké škole, prochází tranzitním obdobím života a často bydlí v podnájmech, kde televizi nemají. Jakmile si ale vytvoří svoji domácnost, pořizují si většinou svůj přijímač také.“

I přesto se však u mladších respondentů vztah k tradičním médiím pomalu mění. U skupiny ve věku 18 – 29 a 30 – 39 lze v prvních výraznějších obrysech sledovat podobný trend odklonu od televize, jaký v silnější míře probíhá ve vztahu k tisku a rádiu. Čím mladší publikum je, tím častěji preferuje online aktivity a mediální obsah konzumuje napříč různými technologiemi.

Jaká média respondenti neužívají?

Zdroj: Stará a nová média v každodennosti českých publik, FSS MU
Zdroj: Stará a nová média v každodennosti českých publik, FSS MU

Zprávy sledují dvě třetiny populace

Zpravodajství sleduje 66 % české populace denně, nejvíce ve skupině 40 až 49 let. Alespoň jednou měsíčně tak činí devět z deseti Čechů. Jak již bylo řečeno, pro konzumaci zpráv je nejčastějším zdrojem televize, 46 % je vyhledává na internetu a tři z deseti Čechů v tisku.

SledovaniZprav
Zdroj: Stará a nová média v každodennosti českých publik, FSS MU

Nejvíce se Češi ze zpravodajského obsahu zajímají o počasí (69 %), celostátní (62 %) a zahraniční informace (62 %).

Zdroj: Stará a nová média v každodennosti českých publik, FSS MU
Zdroj: Stará a nová média v každodennosti českých publik, FSS MU

Zprávu z výzkumu naleznete zde.

-stk-

Foto: Photospin