Media Bohemia loni mírně zvýšila výnosy

čtvrtek, 30. července 2015, 15:37 Internet & Mobil, Rádio MediaGuru

Výnosy z prodeje rádiové reklamy klíčové firmy MMS se ale v loňském roce snížily.

Rádiová společnost Media Bohemia, která je nejsilnějším subjektem na trhu komerčních regionálních rádií, v loňském roce mírně zvýšila své výnosy. Celkově dosáhly 79 mil. Kč, což bylo o 3 % více než v předcházejícím roce. Výsledek hospodaření v roce 2014 zůstal mírně nad nulou.

Základní výsledky Media Bohemia (tis. Kč)

2014 2013
výkony 79 320 76 686
provozní výsledek -630 -489
výsledek hospodaření 192 213

Zdroj: účetní závěrka 2014

Tržby klíčové společnosti Media Marketing Services (MMS), která především prodává reklamní prostor v rádiích, dosáhly v loňském roce 591 mil. Kč, což bylo o 4 % méně než v roce 2013. Výnosy z prodeje reklamního vysílání tvoří největší část výnosů MMS (493 mil. Kč), loni ale meziročně klesly o 7 %. Druhou nejpodstatnější položku tvoří programové poradenství (46 mil. Kč v r. 2014) a internetové služby (16 mil. Kč). Obě jmenované zaznamenaly v loňském roce růst výnosů (zejména internetové služby).

Základní výsledky Media Marketing Services (tis. Kč)

2014 2013
výkony 590 560 613 078
provozní výsledek -72 978 -75 506
výsledek hospodaření -118 516 -120 091

Zdroj: účetní závěrka 2014

Podíl rádií, vlastněných skupinou Media Bohemia, přesahuje na rádiovém trhu 20 %. Společnost ovládá např. síť Hitrádií, Fajn rádií, rádií Blaník či City. Nejnověji fúzuje s několika dceřinými společnostmi provozujícími regionální rádiové vysílání (např. Rádio Tep, Helax, Prácheň, Gold či Blaník Valašsko). Pod Media Bohemia ale patří i internetové mediazastupitelství Impression Media, které v loňském roce navýšilo výnosy o téměř 50 % na 91 mil. Kč a skončilo v zisku necelých 1,7 mil. Kč.

Základní výsledky Impression Media (tis. Kč)

2014 2013
výkony 90 797 61 893
provozní výsledek 1 719 -6 851
výsledek hospodaření 1 664 -6 877

Zdroj: účetní závěrka 2014

Významná změna ve struktuře skupiny se odehrála na konci loňského roku, kdyby byla založena společnost Radiohouse (společná firma se skupinou Lagardére), která od ledna 2015 operuje na reklamním trhu.

Jak už jsme informovali na začátku týdne, tržby společnosti Londa, provozovatele Rádia Impuls, se loni mírně snížily o 5 % na 181 mil. Kč. Provozní zisk se naopak zvýšil na 48 mil. Kč (+34 %).

-mav-