Nový šéf PNS: Revoluce ve firmě nebude

pondělí, 20. července 2015, 11:04 Tisk MediaGuru

Vedení největšího tuzemského distributora tisku se ujal nový management. Co chystá?

Na začátku letošního června se svých funkcí ujali noví manažeři v čele společnosti PNS, největšího tuzemského distributora periodického tisku. Generálním ředitelem a předsedou představenstva se stal Petr Novák, který po měsíci v novém působišti naznačil záměry firmy v rozhovoru pro profesní magazín Trafikant.

Můžete prozradit, jaký byl váš první měsíc v čele PNS?

Náročný! Především s ohledem na množství informací, které se dozvídám a musím zpracovat. Věci spojené s provozem sice většinou znám z předchozího působení v logistice, oblast tištěných médií je pro mě ale nová. Snažím se tak ke všemu, co neznám, přistoupit s pokorou. Velmi oceňuji podporu, které se mi dostává od kolegů – jsou otevření a informace mi předávají a vysvětlují. A chtěl bych poděkovat i svým předchůdcům v managementu – pod jejich vedením dokázala PNS vhodně reagovat na změny, kterými trh prošel. Díky tomu je na čem stavět.

Je něco, co vás překvapilo?

Největším překvapením je pro mě množství tisku, které v PNS vidím i fyzicky dostávám. Každý den se mi objeví na stole výtisky titulů, které vycházejí, a z toho počtu jsem ohromený.

Když zmiňujete tisk – jeho distribuce vždy byla posláním PNS. Vnímáte to také tak?

Ano. Naším hlavním úkolem zůstává zajistit efektivní distribuci tisku a přizpůsobovat aktivity PNS tomu, jak se trh vyvíjí.

Ten se v posledních letech dost změnil…

Ano, prodeje tisku klesají a nezdá se, že by se tento trend zastavil. Na to musíme rychle reagovat. Cílem manažera je, aby zareagoval ještě dříve, než dojde ke změně na trhu. I my chceme vést firmu v tomto duchu, ale to je těžké. Jak ostatně lidé, kteří se věnují médiím, vědí, že předpokládat budoucí vývoj v této oblasti je obtížné – my se o to pokusíme.

Distribuce PNS vychází z pravidel, která jsou obsažena v Kodexu distribuce tisku. Ten obsahuje zásady, jako je například svobodný přístup čtenářů k tisku či neutralita vůči vydavatelům. Myslíte si, že by se měl, s tím jak se vyvíjí tiskový trh, proměnit i Kodex?

Rozhodně ne! Cítíme, že tiskový trh je velmi citlivý na vše, co s pravidly, která vycházejí z Kodexu, souvisí. Zdůrazňuji, že neutralita směrem k vydavatelům, je pro nás naprosto nezpochybnitelná. Ostatně to, že já i místopředseda představenstva a finanční ředitel František Čermák přicházíme z oblasti mimo média, lze vnímat jako záruku nestrannosti. Naším důležitým úkolem tak je a bude velmi intenzivní komunikace se všemi vydavateli – ne jen s těmi velkými. A s ní už jsme začali. Jsem rád, že se k nám od vydavatelů začaly dostávat podstatné informace, které PNS, jak věřím, pomůžou nastartovat změny, jež povedou k lepším prodejům tisku.

Řídil jste firmy, které se logistice věnují. Jak vnímáte rozvoz tisku?

Z provozního hlediska je dost věcí podobných s oblastí logistiky, ve které jsem působil. V PNS je rozvoz vlastně jednodušší. Přicházím totiž z oboru, který byl přepravně náročnější, protože šlo o chlazené či mražené výrobky. Jejich rozvoz je složitější. Přeprava tisku však má další rozměr, nevnímám ho jako papír, ale jako informaci, kterou zákazníkovi vezeme.

Odráží tedy logistika PNS potřeby trhu?

Distribuce v PNS funguje výborně – v logistice působím přes dvacet let, ale rozvoz PNS vnímám jako jedinečný. Odvíjí se především od rychlosti, s jakou musíme doručit tisk od vydavatele přes náš distribuční systém do trafik, které jsou u nás nejhustší maloobchodní sítí. Nyní se věnujeme analýze nejefektivnějšího možného využití kapacit dopravy a jednotlivých distribučních center. Přesto asi někoho překvapí, když řeknu, že nevnímám PNS pouze jako logistickou společnost.

Ano, to je překvapivé, jak tedy?

Jako firmu, jež má především know-how, díky kterému nabízí přidanou hodnotu daleko nad rámec logistiky. PNS totiž ovlivňuje úspěšnost titulu tím, že ho umí nejvhodněji umístit na prodejní místa a reagovat na změny trhu. Vychází to z historických zkušeností, informací, statistiky a dalších faktorů – PNS zná zákazníky desítky let, vnímá jejich zvyky a chování. Logistika následně už „jen“ efektivně umisťuje tisk, případně ho zpátky stahuje.

Zkušenosti a znalosti z trhu začala PNS využívat u nových projektů, jak je vnímáte?

Ať už jde o prodej doplňkového zboží, či projekt Baliczech, rozhodně v nich chceme pokračovat. Vycházíme z úvahy, že poklesy způsobené nižšími prodeji tisku musíme nahradit. V případě doplňkového zboží jde o logické zacílení na to, co k trafice patří – tedy kuřácké potřeby či papírenské zboží. Budeme pokračovat i v projektu Baliczech – nyní vyhodnocujeme jeho potenciál. Naším záměrem je, aby byly nové věci provázány s hlavní aktivitou PNS, jíž je distribuce tisku. Žádný z nich nesmí mít jakýkoliv dopad na vydavatele. Kvalita a včasnost dodávek je pro nás nejpodstatnější.

Přesto, nové projekty počítají s rozvojem prodejních míst, ty tedy ovlivňovat zřejmě budou…

To ano, a jsem přesvědčený, že to bude vliv pozitivní. Další aktivity, které nabídneme, přinesou prodejcům další možnosti. Chtěli bychom proměnit vnímání trafik jako stánků, kde si zákazník koupí nejen noviny, časopisy či cigarety. Chceme je ukázat jako místo, které dokáže nabídnout široké služby.

Publikováno se svolením profesního magazínu Trafikant, který ve svém červencovém vydání 7/2015 celý rozhovor s novým generálním ředitelem PNS Petrem Novákem přináší.