Provozovatel Rádia Impuls loni zvýšil provozní zisk

úterý, 28. července 2015, 08:26 Rádio MediaGuru

Provozovatel nejposlouchanější tuzemské stanice Impuls loni vylepšil své hospodaření.

Hospodářského výsledku ve výši 67,7 mil. Kč dosáhla v loňském roce společnost Londa, provozovatel Rádia Impuls. Ve srovnání s rokem 2013, kdy zaznamenala zisk ve výši 28,6 mil. Kč, svůj výsledek více než zdvojnásobila. Tržby společnosti ale mírně klesly na 181 mil. Kč (-5 %), provozní zisk se zvýšil na 48 mil. Kč (+34 %).

Základní výsledky společnosti Londa (tis. Kč), rok 2014

2014 2013
výkony 180 484 188 903
provozní výsledek hospodaření 48 357 36 141
výnosy z dlouhodobého finančního majetku 28 160 214
finanční výsledek hospodaření 28 160 214
výsledek hospodaření za účetní období 67 674 28 555

Zdroj: výroční zpráva 2014

Navýšení hospodářského výsledku je dáno především započítáním výnosů z dlouhodobého finančního majetku ve výši 28 mil. Kč. V roce 2013 tento výnos představoval 214 tis. Kč.

Společnost Londa v loňském roce zapůjčila společnosti Agrofert, svému jedinému akcionáři, 60 mil. Kč. Splatnost půjčky byla datována nejpozději k 30. dubnu 2015.

Londa je zároveň stoprocentním vlastníkem firmy LIN, která v loňském roce zahájila vysílání rádia Český Impuls. Stanice vysílá od 28. září 2014 ve středních Čechách, hraje české písně 60.-80. let. V letošním roce plánuje rozšířit vysílání na jižní Moravu. LIN dosáhla v loňském roce zisku 23 mil. Kč (v r. 2013 to bylo 28 mil. Kč).

Londa je provozovatelem nejposlouchanější tuzemské celoplošné rádiové stanice Impuls. Vedle toho provozuje i rockové rádio RockZone 105,9.

Na reklamním trhu se Rádio Impuls v loňském roce rozhodlo pro změnu a od 1.1. 2015 přešlo pod zastupitelství Radio United Services (skupina rádií Kiss, Country, Beat aj.).

Vedení společnosti konstatuje, že společnost je finančně i ekonomicky stabilní. Pro budoucí vývoj považuje za nejdůležitější vývoj rozhlasového reklamního trhu, který je především ovlivněn vývojem ekonomiky. Negativní vývoj neočekává. Tržby z prodeje rozhlasového reklamního času tvoří 97 % veškerých tržeb společnosti Londa.

-mav-