Nová cílová skupina 15-69: Jaké výsledky přináší?

pondělí, 17. srpna 2015, 11:09 TV MediaGuru

Od roku 2016 se rozšíří počet prodejních cílových skupin na TV trhu. Jaké výsledky v nich televize dosahují?

S novým kalendářním rokem se obchodování televizní reklamy rozroste o novou cílovou skupinu 15-69 let, kterou zavede televizní skupina Prima, resp. její zastupitelství Media Club. Jak si v této věkové kategorii vedou jednotlivé televizní skupiny?

Ve srovnání s podílem, kterého televizní skupiny dosáhly v prvním letošním pololetí ve věkové kategorii 15+, je skupina 15-69 z hlediska výše podílu nejpříznivější pro skupinu Nova. To potvrzuje lepší výsledky, kterých Nova dosahuje v mladší cílové skupině. Kanály skupiny Prima zaznamenaly v 15-69 v prvním letošním pololetí téměř shodného podílu, jaký měly v divácké skupině 15+. Naopak nižší podíl v 15-69 než v 15+ mají především stanice České televize. Horší výsledky v 15-69 než v 15+ přisuzuje elektronické měření televizní sledovanosti také stanicím skupiny BarrandovAtmedia (zastupuje i TV Šlágr, která je úspěšnější ve věkově vyšších skupinách).

[chart type="pie" title="Podíl TV skupin (%), 15-69, celý den, I-VI/2015" footer="ČT celkem 30,22

Nova Group 32,44

Prima Group 20,66

Barrandov Group 4,45

Stanice O 0,74

At Media 3,37

Ostatní 8,13

"][/chart]

V cílové skupině 15-54 je nejsilnější skupina Nova, která ve srovnání se skupinou 15+ zde vykazuje vyšší podíl téměř o pět procentních bodů. Zatímco kanály České televize ve srovnání s 15+ ve skupině 15-54 ztrácejí necelých pět procentních bodů.

Rozdíl podílu TV skupin ve srovnání se skupinou 15+, celý den, I-VI/2015

  rozdíl 15+ vs. 15-69 rozdíl 15+ vs. 15-54
ČT celkem -1,42 -4,57
Nova Group 1,51 4,9
Prima Group 0,02 -0,13
Barrandov Group -0,45 -1,38
Stanice O 0,12 0,6
At Media -0,42 -0,74
ostatní 0,62 1,31

Vyšší podíl v celodenním vysílání mají v cílové skupině 15-69 než ve skupině 15+ především stanice Nova, Nova Cinema a Prima Cool. O něco vyšší podíl, i když už méně výrazný než uvedená trojice, mají v 15-69 ze skupiny ČT kanály ČT:D a sportovní ČT sport, ze stanic skupiny Prima kanály Prima Love a Prima Zoom a ze stanic skupiny Nova Smíchov a Telka. 

Výsledky ve věkové skupině diváků 15-54 jsou ve srovnání se skupinou 15-69 příznivější hlavně pro kanály Nova, Prima Cool a Nova Cinema. Dobře si v tomto srovnání vedou i stanice Smíchov, stanice skupiny Óčko a ČT sport.

Podíl stanic v cílových skupinách (%), I-VI/2015, celý den

 celý den 15+ 15-69 15-54
Nova 23,53 24,2 26,12
ČT1 14,92 13,89 11,48
Prima 13,19 12,51 10,49
ostatní 8,13 8,75 9,44
ČT sport 5,11 5,29 5,64
Nova Cinema 4,57 5,15 6,2
ČT2 4,44 4,35 3,82
TV Barrandov 4,23 3,77 2,87
ČT24 4,08 3,34 2,09
Atmedia 3,37 2,95 2,63
Prima Cool 3,19 3,68 5,1
Prima love 2,31 2,44 2,8
Prima Zoom 1,96 2,05 2,14
Smíchov 1,51 1,73 2,38
Telka 1,42 1,37 1,02
Fanda 1,41 1,5 1,62
ČT :D 1,37 1,61 2,31
Stanice O 0,74 0,86 1,34
ČT art 0,31 0,31 0,32
Kino Barrandov 0,18 0,18 0,16
Barrandov Plus 0,04 0,05 0,04

Zdroj dat: ATO-Nielsen Admosphere

-mav-