Prodejce reklamy Media Club zvýšil zisk na 80 mil. Kč

úterý, 22. září 2015, 07:50 TV MediaGuru

Tržby společnosti, která zabezpečuje prodej reklamy nejen pro kanály skupiny Prima, ale klesly.

Společnost Media Club, která zabezpečuje prodej reklamního prostoru, zvýšila v loňském roce zisk na 80 mil. Kč z předloňských 58 mil. Kč. Hospodářský výsledek se podařilo zvýšit i přesto, že tržby společnosti klesly na 2,6 mld. Kč z předloňských více než 3 mld. Kč (meziroční pokles o 13 %). Media Club v loňském roce zajišťoval prodej reklamy pro televizní kanály skupiny Prima (Prima, Prima Cool, Prima Love a Prima Zoom) a pro TV Barrandov.  

Nejvyšší měrou se na celkovém výsledku podílejí tržby z prodeje reklamního času (2,43 mld. Kč), meziročně se zvýšily tržby ze sponzoringu, naopak poklesl product placement a teleshopping. Uvedené výsledky jsou vykazovány po odečtení bonusů. 

Struktura tržeb společnosti Media Club v roce 2014 (tis. Kč)

2014 2013 změna (%)
prodej reklamního času 2 426 712 2 836 664 -14
sponzoring 225 076 210 491 7
product placement 3 845 11 682 -67
teleshopping 5 397 7 710 -30

Zdroj: účetní závěrka 2014

Jediným společníkem Media Clubu je FTV Prima Holding, který je zároveň jediným vlastníkem společnosti FTV Prima, provozující vysílání televizních kanálů skupiny Prima. FTV Prima v loňském roce skončila v zisku 201 mil. korun.

Media Club rozšířil v letošním roce svůj záběr o televizní kanály skupiny Óčko, internetové portfolio a o rádiové stanice, které vlastní skupina GES (Radio United Broadcasting).

-mav-