ČRa: Potenciál HbbTV reklamy je miliarda v r. 2020

středa, 07. října 2015, 12:37 Internet & Mobil, TV MediaGuru

Nastupující formát v rámci hybridního vysílání může přilákat část peněz z internetu.

České Radiokomunikace (ČRa) odhadují, že potenciál objemu reklamy, která by se prodávala v rámci hybridního televizního vysílání (HbbTV), by mohl v roce 2020 dosáhnout až miliardy korun. Na středeční konferenci Innovation Day, která se věnovala monetizaci HbbTV vysílání, to uvedl Robert Mitka, vedoucí vývoje ČRa. Už na konci roku 2016 by se obchodní kapacita mohla pohybovat na úrovni 300 mil. Kč.

Mitka ale zdůraznil, že jde pouze o hrubý odhad, který vychází z růstu penetrace televizí s HbbTV na českém trhu a s dostupností počtu reklamních televizních GRPs. Podmínkou také je, aby každý reklamní spot v HbbTV byl vybaven tzv. červeným tlačítkem, kterým se spot propojí s microsite. Mitka předpokládá, že část peněz by se do televizí mohla díky HbbTV vrátit z internetové reklamy. „Jaký podíl přejde z onlinové reklamy, nebo z televizní, nedokážu odhadnout. Televize ale mají příležitost sáhnout si na peníze internetu,“ uvedl.

Rozvoj reklamy v HbbTV vysílání se očekává s nástupem nového standardu hybridního vysílání. Výhodou má být podle odborníků fakt, že televizní vysílatelé budou moci v HbbTV pracovat s formáty známými z internetové reklamy. „Základní princip monetizace HbbTV je analogický internetu. Není tak nutné budovat speciální oddělení pro HbbTV,“ popsal Mitka.

Pro HbbTV se nabízejí např. reklamní formáty s využitím červeného tlačítka, které slouží jako základní symbol, kterým se avizuje interaktivita reklamy. Ta je pak propojena na cílovou microsite. Další možností je využívat v HbbTV formátu videoreklamy, případně sponzorované stránky.

HbbTV reklamapng

České Radiokomunikace proto přišly na trh s nabídkou cloudového řešení, které nabízejí televizním vysílatelům jako řešení pro monetizaci hybridního vysílání (HbbTV). Podle generálního ředitele ČRa Martina Gebauera je služba určená všem vysílatelům včetně menších televizních provozovatelů. „Škálovatelnost je hlavní podmínkou služby. Musí být cenově přijatelná i pro menší televize,“ představil na konferenci Innovation Day. V rámci HbbTV je možné podle slov generálního ředitele monetizovat televizní obsah víckrát.

ČRa vycházejí z toho, že penetrace televizorů s HbbTV bude v Česku neustále narůstat. V současnosti se počet televizorů s HbbTV na českém trhu odhaduje na 740 tisíc, do budoucna se ale očekává plná penetrace TV s HbbTV. Na konci roku 2020 by mohly být v Česku tři miliony obrazovek s HbbTV.

-mav-