Placení informacemi může do reklamy přinést nové peníze

pondělí, 19. října 2015, 07:00 Internet & Mobil, Reklama MediaGuru

Placení informacemi může být do budoucna řešením pro reklamní odvětví, zaznělo na letošním MIF.

Informace se v novém prostředí stávají měnou, která může pomoci reklamnímu průmyslu, řekl na nedávné konferenci Mobile Internet Forum (MIF) Stanislav Kůra ze společnosti O2. Nástup „nové měny“ dává do souvislostí s nástupem třetí průmyslové revoluce, ekonomikou sdílení a proměnou obchodních modelů. „Informace se stávají měnou, kterou budou zákazníci stále více používat k placení za služby,“ odhaduje.

Podle Kůry jsou současné platební modely – cash platby a placení časem – na ústupu. „Televize a internet při prodeji reklamy monetizují čas, problém ale je, že čas je omezený a na rozdíl od peněz se nedá zvětšovat. Do budoucna tedy neporoste,“ vysvětlil. Větší šance proto dává modelu placení informacemi, které zákazníci o sobě předají dalším subjektům. „Klíč k placení informací je zákaznický souhlas, platit budeme tím, že vědomě dáme souhlas s využitím informací výměnou za nějaký benefit.“

S rozmachem služeb typu video-on-demand (VOD) lze očekávat nárůst tzv. odložené sledovanosti (čas sledování určuje divák), která může do budoucna představovat i 20 % z celkové televizní sledovanosti. Reklamní zásah se tím sníží, protože reklamu lze v tomto režimu sledování přeskočit a cílení podle zdarma dostupných dat naráží podle Kůry na své limity. „Pokud zákazník poskytne souhlas, aby byl užíván jeho kompletní profil, tak je možné zdvojnásobit konverzní procenta reklamy, tím reklamní média mohou zdvojnásobit svoje výnosy,“ myslí si.

Data, která by výměnou za určité výhody (slevy atp.), zákazník firmě sdělil, by tak mohla společnost využít k cílení reklamních nabídek podle profilu zákazníků. O2 odhaduje, že ročně by mohl zákazník získat cca 800 Kč (cash nebo ve formě slev či jiných výhod), hodnota pro celé reklamní odvětví by pak mohla dosáhnout cca 6 mld. Kč ročně. Podmínkou ale je, aby se respektovala určitá pravidla: nepřípustné je například skryté využívání dat o zákaznících. Zákazníci musí také za data, která poskytnou, obdržet atraktivní odměny.

Placení informacemi – odhad dopadu na reklamní byznys

Problém: Efektivita TV a internetu bude stagnovat kvůli snižujícímu se mediálnímu zásahu (blokování reklamy, přeskakování reklamy). Možnosti: Detailní zákaznické profily zdvojnásobí konverze, což pro mediální vlastníky bude znamenat zdvojnásobení výnosů. Dohoda: Zákazníci souhlasí s poskytnutím dat o sobě výměnou za polovinu z inkrementálního zisku reklamní sítě. Výnos pro zákazníka: 800 Kč (cash nebo jiné výhody, např. v podobě předplatného). Výnos pro reklamní odvětví: 6 mld. Kč ročně. Zdroj: prezentace Stanislava Kůry na konferenci MIF 2015

-mav-

Foto: Internet Info