SPIR: Svoboda internetu je ohrožena návrhem zákona

čtvrtek, 01. října 2015, 07:00 Internet & Mobil MediaGuru

Profesní internetové sdružení ostře protestuje proti návrhu Zákona o hazardních hrách.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), které zastupuje významné zástupce české internetové ekonomiky od poskytovatelů obsahu až po telekomunikační společnosti, vyjádřilo „zásadní nesouhlas“ s blokováním přístupu k internetovým stránkám, které zavádí návrh zákona o hazardních hrách projednávaný Poslaneckou sněmovnou. V případě schválení zákona v jeho současné podobě je SPIR připraven iniciovat návrh, aby Ústavní soud problematická ustanovení zrušil pro rozpor s Listinou základních práv a svobod.

SPIR ve svém stanovisku uvádí, že plně podporuje úsilí o účinnou regulaci sektoru loterií a hazardních her. Za nepřípustné však považuje zavádět pro tento účel prostředky, které „budou znamenat bezprecedentní zásah do svobody internetu, navíc na základě pouhého rozhodnutí orgánu státní správy,“ zdůvodňuje SPIR.

Ustanovení § 82 návrhu zákona (jeho celé znění viz níže) dává podle názoru SPIR pravomoc Ministerstvu financí zablokovat přístup k jakékoliv internetové stránce, na které bude podle názoru ministerstva provozována nepovolená internetová hra, a tím znemožnit fungování celé internetové stránky, včetně částí, které s internetovým hazardem nemají nic společného. „Celá úprava natolik závažného postupu postrádá jak jeho bližší vymezení, tak jakoukoli návaznou úpravu a ponechává rozhodování o zásadním zásahu do fungování internetových médií i dalších stránek na libovůli jediného úřadu,“ protestuje SPIR.

„Boj proti nelegálnímu hazardu je nezbytný, ale nemůže ospravedlnit bezprecedentní ohrožení internetového prostředí," říká předseda výkonné rady SPIR Ján Simkanič. "Stejných cílů lze dosáhnout jinými efektivními prostředky, proto uzurpace této pravomoci v rukou jednoho úřadu vzbuzuje vážné pochybnosti o skutečných cílech tohoto opatření. V případě nutnosti jsme připraveni bránit svobodu internetu až u Ústavního soudu."

Ministerstvo financí, které je předkladatelem Zákona o hazardních hrách, uvedlo, že primárním cílem nové právní úpravy je zajištění efektivnějšího výběru daní či zavedení efektivního kontrolního mechanismu. Cílem je ale také i úprava provozování hazardních her právě prostřednictvím internetu.

Znění par. 82 Zákona o hazardních hrách

Blokace nepovolených internetových her

(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“). (2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b). (3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her.

SPIR k návrhu zákona připravilo infografiku, prohlédnout si ji můžete zde

svobodny_vs_cesky_internet

-mav-