Start bez investora byl těžký, ale to nás posílilo

úterý, 13. října 2015, 11:34 Lady Guru, TV Martina Vojtěchovská

Jsme tady pro podporu regionů, říká majitelka Regionální televize CZ Eva Stejskalová.

Od října vstoupila regionalnitelevize.cz do pozemního terestrického vysílání DVB-T v Regionální síti 8 (RS 8). Pro televizi, která vznikla původně na internetu, je to významný přelom. Kdy původně vznikl nápad konceptu sdružených regionálních televizí?

Prvotní impuls vznikl na Valašsku, kde žiji. Lidé tady digitalizaci vyřešili tím, že si nakoupili satelity. Hlavně proto, že digitální vysílání se v tomto kraji zavádělo až na konci celého procesu digitalizace, navíc tady byl vždy problém i s příjmem analogového vysílání. Satelitní penetrace je tedy na Valašsku vysoká. V té době, což bylo v roce 2011, jsme také začali řešit, jak dál s naší regionální televizí Beskyd (TV Beskyd, regionální televize vysílá 15 let na Vsetínsku a okolí, pozn. red.). Bylo nám jasné, že jestli chceme televizi pozdvihnout, a jestli má být sledovaná, musíme zůstat na satelitu. Jenže jedna satelitní televize si nemůže zaplatit satelitní kapacitu, proto jsme jedinou možnost viděli ve spojení regionálních televizí z celé republiky. Na internetu jsme začali sdružovat regionální televize pod názvem Regionální televize.cz a pak teprve jsme přešli na satelit. V roce 2012 jsme spustili vysílání z Astry a od té doby jsme se začali rozvíjet jako standardní televize, která se specializuje na regiony.

Postupně jste v průběhu let nabalovali další televize, které se přidávaly.

Začínali jsme jako de facto neznámí, ale televize měly zájem o spolupráci. Navíc naše začátky na satelitu spadají do doby, kdy skončily regionální televize na Primě (rozpad regionální sítě R1, která sdružovala šest regionálních TV, pozn. red.). Přidaly se k nám i některé z televizí, které byly zapojeny do regionální sítě R1. Postupně se k nám přidávaly i další a v současnosti mámě zpravodajsky pokryté všechny kraje mimo Prahu a střední Čechy.

O tyto lokality neusilujete?

Prahu příliš neřešíme, není pro regionální zpravodajství příhodná. Pravověrný Pražák zjistí vše, co se v Praze děje, z jakékoliv jiné televize. Mimopražští lidé, kteří v Praze žijí, zase chtějí vědět, co se děje u nich. Pokud jde o střední Čechy, tam bychom samozřejmě rádi rozvíjeli spolupráci s regionálními televizemi, s  městy i obcemi, ale to je otázka budoucnosti. Věřím, že vstup do RS8 a zvýšené pokrytí pozemním digitálním signálem ve středních Čechách k tomu významně přispěje.

S kolika subjekty teď konkrétně spolupracujete?

Subjektů, které se v Česku věnují regionálnímu zpravodajství, jsou asi dvě stovky. Počítám do toho i malé lokální televize. Ještě když jsme primárně fungovali na internetu, spolupracovali jsme asi se stovkou televizí. Ale postupem času se ukázalo, že ne každá televize, ať už z technického nebo zákonného hlediska může dodat zpravodajství, které by odpovídalo technickým normám, nebo zákonům. Za období 2-3 let nám vykrystalizovala skupina partnerů, kteří jsou schopni obsah dodávat.

Eva Stejskalová na tiskové konferenci v Praze, na které oznamuje vstup do multiplexu RS8.
Eva Stejskalová na tiskové konferenci v Praze, na které oznamuje vstup Regionální televize.cz do sítě RS8.

Jak investičně náročné bylo rozvíjení vaší sítě?

Začínali jsme od nuly, nestál za námi nikdo. Do začátku jsem si půjčila asi milion korun, z měsíce na měsíc jsme museli peníze vydělat, abychom přežili. To, že žijeme více než tři roky, dokazuje, že potenciál máme. Dokonce si myslím, že díky tomu, že za námi nestál žádný investor a museli jsme sami vyvíjet úsilí, abychom se rozvíjeli, stojíme dnes na pevnějších základech. Odborníci nám přitom prorokovali, že nám do roka dojdou peníze a že nevydržíme.

Přesto ale vstup do digitálního multiplexu je zase investičně jinou záležitostí než vysílání na satelitu.

Ano, je to tak, na druhou stranu si mnohem více slibujeme od vstupu do Regionální sítě 8. To znamená, že poměr cena/výkon by měl být pro nás výhodný. Slibujeme si daleko víc partnerů a diváků. Jednáme také s ATO o vstupu do elektronického měření sledovanosti, rádi bychom začali od 1. ledna 2016. Příjmy máme diverzifikované, pocházejí tedy nejen z reklamy, ale z různých zdrojů. Jsme stabilním partnerem pro jakéhokoliv inzerenta – ať už pro malého z regionu, tak pro nadnárodní firmu, která potřebuje prodávat v regionu anebo se v něm alespoň prezentovat jako atraktivní zaměstnavatel.

Z čeho tedy vedle prodeje reklamy získáváte příjmy?

Jsme platformou pro výrobce obsahu, kteří ho vyrobí a chtějí ho někam umístit. To je jeden druh příjmu. Pak je to reklama a různé projekty. Spolupracuje s námi až 65 různých štábů.

Vaše pokrytí se vstupem do RS 8 zvyšuje, kolik konkrétně představuje?

Po vstupu do pozemního terestrického vysílání je náš potenciální zásah 90 % obyvatel ČR, což je asi 9 mil. obyvatel.

Obsah vysíláte ve čtyřhodinové smyčce, plánujete se vstupem do DVB-T měnit programovou skladbu?

Program měnit nechceme kvůli regionálním divákům a klientům. Kdyby se podle výsledků měření ukázalo, že by nám nějaká změna pomohla, uvažovali bychom o tom, ale teď to určitě nemáme v plánu. Diváci a klienti jsou na naše schéma zvyklí, přesně vědí, kdy se ve vysílání objeví program z konkrétního kraje.

Nakolik pro vás představují konkurenci televize, které nejsou zapojeny do vaší sítě, a přesto regionálně vysílají?

Do určité míry to jistě konkurence je, neboť v rámci regionů usilujeme o jedny peníze. Naše jednoznačná výhoda je ale celoplošnost, což je například v případě prezentace regionů v cestovním ruchu nebo pro celostátně působící inzerenty podstatné. Na druhou stranu ale tady vidím velký potenciál pro vzájemnou spolupráci, která může v konečném důsledku prospět všem stranám.

Jak finančně vidíte letošní rok?

Na konci letošního roku by bylo příjemným překvapením, kdybychom skončili v černých číslech. Ale vzhledem k tomu, že televizní projekty mají dlouhodobou návratnost, považuju náš výsledek za úctyhodný.

Kam byste chtěli ještě projekt posunout?

Protože je celý projekt postaven na pozitivním zpravodajství a na tom, že regiony nepředstavují jen problémy, jak je prezentují mainstreamová média, byli bychom rádi, kdyby Regionální televize byla všeobecně vnímána jako partner pro podporu regionů. K tomu směřujeme. Regionální televize.cz se věnuje folklóru, kultuře, umění, komunální politice, prezentaci pozitivních příkladů, lokálnímu sportu v takovém rozsahu, v jakém se tomu nevěnuje žádná jiná televize. Naším cílem je, aby si politici, zástupci ministerstev a všichni, kteří tvrdí, že chtějí podporovat regiony, uvědomili, že regionální televize jsou jejich přirozeným partnerem.

To znamená, že negativní zprávy vůbec nezařazujete?

Samozřejmě, že takové věci se objevují, ale primárně chceme vysílat věci, které jsou jiné, a to je naše přidaná hodnota. Proč bychom měli informovat o tom, o čem si lidé přečtou na Novinkách, iDnesu nebo jinde?  Mainstreamová média přijdou do fabriky, jen když je průšvih. Nikdo nevidí možnosti uplatnění se v těchto firmách, chybí podpora regionálnímu školství, podpora regionům. To je naše parketa. Spouštíme teď nový cyklus Žijí mezi námi, pokračujeme v propagaci přírodních i kulturních památek a chystáme řadu dalších projektů. Máme unikátní obsah, který divák nenajde na jiném programu. To je důvod, proč si nás naladit.

Je další vaší metou vstup do celoplošného multiplexu?

Zatím o tom nechci ani přemýšlet. Je samozřejmě možné, že přijde i celoplošný multiplex, ale na druhou stranu si nejsem zcela jistá, zda by měl pro nás smysl. Protože díky satelitu a kabelovkám dokrýváme místa, která nejsou v největších aglomeracích pokrytá DVB-T, a jsou pokrytá satelitně. Teď o tom nepřemýšlíme, jdeme malými krůčky dopředu.

Regionálnítelevize.cz

Regionalnitelevize.cz propojuje všechny regiony České republiky, na jednom místě přináší zpravodajství ze všech obcí, měst a krajů ČR.  Spolupracuje s více než stovkou lokálních, regionálních a internetových televizí. Vznikla v roce 2011, nejprve na internetu. Eva Stejskalová je zakladatelkou stejnojmenné provozující společnosti a jedinou majitelkou. Od 1. října 2015 vstoupila Regionálnítelevize.cz do pozemního digitálního vysílání v Regionální síti 8, která pokrývá 57 % obyvatel ČR.