Chytré mobily, tablety a čtečky má víc než 50 % lidí

pondělí, 09. listopadu 2015, 11:59 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Zařízení, pomocí kterých lze konzumovat mediální obsah, už má mít víc než 50 % populace.

Penetrace chytrých elektronických zařízení (smartphone, tablet, čtečka elektronických knih) dosáhla za období druhého a třetího letošího čtvrtletí více než 50 %, ukazují data výzkumu Media projekt za uvedené období. Media projekt zjišťuje vybavenost elektronickými zařízeními dotazováním CAPI v populaci 12-79 let. Poprvé tak byla prolomena hranice 50 % vybavenosti těmito zařízeními. V absolutních číslech to znamená, že tablet, chytrý mobil nebo čtečku má 4,5 mil. lidí.

Chytrými telefony už disponují téměř 4 mil. lidí, což znamená 45 % populace ve věku 12-79 let. Tablet má podle výzkumu Media projekt vlastnit víc než 2 mil. lidí (čtvrtina populace) a čtečku elektronických knih 621 tisíc lidí.

Penetrace elektronických zařízení, 2+3Q/2015

projekce (tis.) %
smartphone  3 915 44,5
tablet  2 122 24,1
čtečka elektronických knih  621 7,1

Vybavenost elektronickými zařízeními v populaci se tak nadále rychle zvyšuje. Za rok se zvýšila o 12 procentních bodů.

Vývoj vybavenosti elektronických zařízení v populaci, 2012-2015

chytre zarizeni_penetrace

Zdroj: Media projekt, 2+3Q/2015, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Ke čtení elektronických novin a časopisů má chytrá zařízení využívat víc než 1 mil. uživatelů. Víc než tři miliony sledují pomocí těchto zařízení internetové zpravodajství nebo zcela jiný typ obsahu (jiné než četba knih, novin, časopisů a internetového zpravodajství).

Jaký druh obsahu vás zajímá na vašem smartphonu / tabletu / čtečce elektronických knih? projekce (tis.)   %
četba elektronických časopisů 1 097 12,5
četba elektronických knih 919 10,4
četba elektronických novin 1 221 13,9
sledování internetového zpravodajství 3 330 37,9
sledování jiné obsahu 3 202 36,4

Zdroj: Media projekt, 2+3Q/2015, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

-mav-