Pětina českých internetových uživatelů je starší 55 let

pondělí, 09. listopadu 2015, 07:00 Internet & Mobil MediaGuru

Z jednotlivých zemí regionu střední a východní Evropy má Česko nejvyšší podíl uživatelů 55+.

Téměř jedna pětina českých internetových uživatelů je starších 55 let, což je nejvíce ze zkoumaných států regionu střední a východní Evropy (CEE). Česká internetová populace je tak o něco starší než populace v jiných státech střední a východní Evropy. Naopak nejmladší skupina uživatelů (12-25 let) má v ČR nejnižší procentuální zastoupení.

Gemius zkoumal složení internetové populace ve vybraných státech regionu CEE. Výsledky výzkumu gemiusAudience (v ČR NetMonitor) ukázaly, že internetová populace ČR se od jiných států regionu poměrně liší. Zatímco Česko má nejvyšší podíl starších uživatelů (13 % uživatelů ve věku 56-65 let a 5 % uživatelů ve věku 66-75 let), například na Slovensku je tato věková skupina zastoupena pouze 11 %.

Naopak skupina uživatelů ve věku 12–25 let představuje 22 % internetové populace, zatímco na Slovensku je to kolem 30 %. Uživatelé ve věku do 35 let tvoří v Polsku, Chorvatsku a na Slovensku dokonce polovinu všech uživatelů, zatímco v ČR se jejich podíl pohybuje kolem 40 %.

Oproti poměrně výrazným rozdílům v případě nejmladší a nejstarší skupiny uživatelů v jednotlivých státech, je věková kategorie 46–55 let zastoupená ve všech zkoumaných zemích rovnoměrně. Co se týče zastoupení v populaci žen a mužů, je v případě států V4 rozdělení obou pohlaví rovnoměrné. Ve státech bývalé Jugoslávie je vyšší podíl mužů než žen.

Infografika: Věk internetových uživatelů ve střední a východní Evropě

Infografika - internetová populace

Zdroj: Gemius, kliknutím zvětšíte

-mav-