ATO chce do dat víc začlenit timeshift a HbbTV

pátek, 18. prosince 2015, 11:11 TV, Výzkum MediaGuru

Data o odložené sledovanosti se mají od února 2016 započítávat do celkové sledovanosti.

Odložená sledovanost, tzv. timeshift a hybridní televizní vysílání (HbbTV), mají být středem zájmu Asociace televizních organizací (ATO) v nadcházejícím období. Důvodem je změna životního stylu, která s sebou přináší i nový způsob sledování televizního vysílání. Ekonomicky aktivní osoby tráví více času mimo domov, živé vysílání je zajímá méně než ostatní a své oblíbené pořady ve větší míře sledují odloženě. Svoji roli sehrává i vyšší vybavenost domácností modernějšími přístroji (chytré televizory, zařízení OTT služeb – over the top). „Potřeba zachytit změny diváckého chování v datech je neoddiskutovatelná,“ zdůvodňuje ATO.

Odloženou sledovanost ATO sice měří od začátku stávajícího projektu, tj. od ledna 2013. Výstupy ale dosud sloužily pouze uživatelům peoplemetrových dat a nebyly zahrnovány do oficiální měny. Trh je pro účely mediálního plánování a nákupu reklamního prostoru nevyužíval. Situace se teď mění. „Valná hromada doporučuje rozšířit oficiální měnu o zápočet odložené sledovanosti, tzv. timeshift, prováděný v několika postupných krocích. Zpočátku od 1. února 2016 se bude započítávat sledovanost z celého dne vysílání, tzv. VOSDAL (viewing on the same day as live), a nejpozději do začátku roku 2017 veškerá odložená sledovanost realizovaná v intervalu dalších 7 dní po živém vysílání,“ navrhuje ATO.

Hybridním vysíláním HbbTV se metodologická komise ATO v minulosti již okrajově zabývala. Na doporučení valné hromady teď bude činit ve zvýšené míře za účelem vytvoření jednotných pravidel a standardizace prostředí pro tento typ přenosu.

-mav-