Nova loni zvýšila obrat, ztrátu snížila o miliardu

středa, 16. prosince 2015, 07:00 TV MediaGuru

Díky změně obchodní politiky se tržby provozvatele skupiny Nova v loňském roce zvýšily.

Výnosy společnosti CET 21, provozovatele televizních kanálů skupiny Nova, překročily v loňském roce 5 mld. Kč, což bylo o 14 % víc než v roce 2013. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rostly rychleji, když se meziročně zvýšily o 24 %. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za rok 2014.

Provozně se skupina Nova vrátila loni do zisku ve výši 551 mil. Kč. Kvůli příplatkům do vlastního kapitálu CET 21 přesahujícím 3 mld. Kč, které vznikly na základě dohod s mateřskou CME a byly použity na splacení dluhopisů a úroků, skončil loni finanční výsledek hospodaření CET 21 ztrátou přes 1 mld. Kč. To ovlivnilo celkový hospodářský výsledek, který dosáhl záporné hodnoty -583 mil. Kč. Oproti roku 2013 šlo ale o výrazné vylepšení (ztráta v roce 2013 -1,8 mld. Kč).

Základní ukazatele hospodaření CET 21 v roce 2014, tis. Kč

2014 2013 změna (%)
výnosy 5 106 375 4 478 705 14
provozní zisk 550 781 -1 009 480 155
finanční výsledek hospodaření -1 141 074 -1 078 472 6
výsledek hospodaření za účetní období -582 693 -1 780 678 67

Zdroj: výroční zpráva CET 21

Z pohledu loňských tržeb tvořil nejvyšší část prodej televizní reklamy na terestrických kanálech. Tržby z prodeje reklamy se přitom loni meziročně zvýšily o 30 % a celkově dosáhly 3,4 mld. Kč. Výrazněji rostl prodej reklamy na internetu (+ 58 %), který je ale v celkovém objemu zatím minoritním (118 mil. Kč).

Struktura výnosů CET 21 v roce 2014, tis. Kč

  2 014 2 013 změna (%)
výnosy z TV reklamy 3 443 068 2 655 003 30
ostatní tržby z prodeje obchodních TV sdělení 443 113 478 361 -7
prodej reklamního prostoru na internetu 118 108 74 697 58
předplatné kabelové televize 116 924 183 598 -36
ostatní služby 119 201 32 966 262
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 240 414 3 424 625 24

Zdroj: výroční zpráva CET 21

Rok 2014 byl pro CET 21 rokem reorganizace. To se odrazilo i na snížení počtu zaměstnanců o více než sto (z 596 v roce 2013 na 499 v roce 2014). Nova zároveň loni uvolnila svoji obchodní politiku, která pro ní v roce 2013 znamenala odchod některých velkých inzerentů. "V uplynulém roce se úspěšně podařilo zefektivnit aktivity společnosti, které společně s novou obchodní politikou a návratem inzerentů vedly k vynikajícím finančním výsledkům CME a CET 21," uvedl generální ředitel a jednatel CET 21 Christoph Mainusch. 

-mav-