Odhad: Podíl programatiku vzroste v roce 2016 na 60 %

středa, 30. prosince 2015, 07:15 Internet & Mobil MediaGuru

Programatická reklama zvyšuje podíl na celkových investicích do display reklamy.

Podle předpovědi společnosti ZenithOptimedia programatická reklama v letošním roce poprvé představovat více než polovinu digitální display reklamy (53 %). V roce 2016 má její podíl podle odhadů vzrůst na 60 %.

Potvrzují se tak předpoklady o rychlém růstu programatiku: v roce 2012 představoval její podíl 12 % z celkových výdajů určených na display reklamu. V absolutních číslech vzrostly výdaje na programatickou reklamu z 5 miliard USD v roce 2012 na 38 miliard USD v roce 2015 s průměrným tempem růstu 100 % za rok. Očekávaný růst v roce 2016 by měl představovat 34 % a o rok později 26 %. V roce 2017 má dvě třetiny display reklamy představovat programatická reklama.

Vedle programatiku rychle roste i objem mobilní reklamy. Podle studie Advertising Expenditure Forecasts má mobilní reklama v roce 2018 předstihnout reklamu na počítačích a tvořit 50 % veškeré internetové reklamy.

Internetová reklama určená pro počítače má dosáhnout vrcholu v roce 2017. O rok později její hodnota poklesne s tím, jak se budou výdaje na reklamu v počítačích přelévat do reklamy na mobilních zařízeních.

Televize je v současnosti vedoucím reklamním médiem a v roce 2015 se podílela na celkových výdajích na reklamu z 38 %. ZenithOptimedia však očekává, že v roce 2018 internet televizi předstihne a stane se největším reklamním médiem.

„Jedním z důvodů poklesu podílu televize je rychlý rozmach placeného vyhledávání, což je v zásadě kanál s přímou odezvou (společně s inzeráty), zatímco televize je hlavní kanál budující povědomí o značce – a bude tomu tak i v mnoha příštích letech,“ zdůvodnila společnost.

V roce 2016 mají reklamnímu trhu pomoci významné události (ME fotbal, LOH), což podle předpovědi přinese téměř 5% nárůst reklamních investic. Rok 2016 má tak bý silnější než právě končící rok, kterému je předpovídán téměř 4% nárůst.

-mav-