Railreklam ustupuje od vyplácení agenturní provize

čtvrtek, 10. prosince 2015, 17:53 Outdoor MediaGuru

Dalším subjektem na trhu, který ruší vyplácení provize mediálním agenturám, je Railreklam.

Společnost Railreklam, která částečně spadá do skupiny BigBoard Praha, zruší od roku 2016 agenturní provizi. „Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli zrušit agenturní provizi. Většina mediálních a reklamních agentur poskytuje agenturní provizi jako formu další slevy a agenturní provize neplní svou původní funkci. K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodu zjednodušení cenotvorby,“ zdůvodnila MediaGuru.cz Jitka Bílková, obchodní ředitelka Railreklam.

Agenturní provize nebude poskytována u smluv uzavřených od 1. ledna 2016.

Railreklam je tak dalším subjektem na trhu venkovní reklamy, který od agenturní provize ustupuje. Už na začátku letošního roku zrušila agenturní provizi společnost Bigmedia, nejsilnější prodejce venkovní reklamy.

Nadpolovičním vlastníkem společnosti Railreklam jsou České dráhy (51 %), zbývajících 49 % drží Expiria, která je vlastněna společností BigBoard (zástupcem na reklamním trhu je právě Bigmedia).

Railreklam dosáhla v loňském roce tržeb ve výši 102 mil. Kč a čistého zisku 5,7 mil. korun. Reilreklam se zaměřuje na reklamu na nádražích, ve vlacích či na železničních mostech.

-mav-