Časopis roku přichystal zásadní změny

pondělí, 25. ledna 2016, 10:18 Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů zahájila 12. ročník soutěže o nejlepší časopisy Časopis roku 2015.

Dvanáctý ročník soutěže o nejlepší tuzemské magazíny, Časopis roku, zahajuje v pondělí 25. ledna 2016. Pořádající Unie vydavatelů, profesní sdružení pro vydavatele tisku, od dnešního dne otvírá možnost pro vydavatele přihlásit své tituly. Přihlášky je možné posílat do 17. února 2016 do 14:00. 

Podstatnou změnou letošního ročníku jsou nově vyhlašované kategorie. Zatímco dosud soutěžily tituly v kategoriích podle výše prodaného nákladu (např. kategorie časopisů s prodaným nákladem 25-50 tisíc kusů), v letošním ročníku sestavila Unie vydavatelů kategorie podle témat. Časopisy se celkem utkají v 11 kategoriích. Z původních kategorií zůstávají jen Objev roku a Obálka roku. 

Další zásadní změnou je otevření soutěže všem titulům, které jsou registrovány v Databázi periodického tisku Ministerstva kultury ČR, vycházejí alespoň čtyřikrát v roce a lze je podle obsahu zařadit do některé ze soutěžních kategorií.

Kategorie soutěže pro ročník 2015

  I. Sport a hobby II. Bydlení a zahrada III. Populární věda a technika IV. Životní styl V. Ženský svět VI. Děti a mládež VII. Zpravodajství a ekonomika VIII. Volný čas IX. Svět a společnost X. Objev roku XI. Obálka roku

Důležitou změnou je také způsob hodnocení. Časopisy budou odbornou porotou hodnoceny podle sedmi kritérií, jako např. úspěšnost na mediálním trhu, naplnění potřeb inzerentů, grafické provedení, obsahová úroveň apod. Tento způsob hodnocení se bude týkat prvních devíti kategorií. Kategorie X. Objev roku a XI. Obálka roku zůstávají oproti loňskému ročníku beze změn.

Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vybere 30členná porota složená z mediálních odborníků, zástupců zadavatelů inzerce, agentur a umělců 3–5 nejlepších titulů v každé kategorii, které postoupí do kola druhého. Zde bude další 15členná porota podobného složení vybírat dle výše uvedených kritérií vítěze jednotlivých kategorií. Z těch pak bude na základě výsledků druhého kola a dalších kritérií vyhlášen Časopis roku 2015.

Mediálními partnery soutěže jsou pro tento rok zpravodajský web o médiích MediaGuru.cz a FTV Prima.

Další podrobnosti k soutěži najdete na webových stránkách Unie vydavatelů. Přihlašovací poplatek činí stejně jako v minulých letech 2 500 Kč bez DPH za každou podávanou přihlášku.

Harmonogram soutěže Časopis roku 2015

25. 1. 2016 Vyhlášení zahájení 12. ročníku soutěže
17. 2. 2016 do 14.00 hodin Uzávěrka přijímání přihlášek
2. 3. 2016 Rozeslání materiálů první části poroty 1. kola; ukončení hlasování 1. 3. 2016
10. 3. 2016 Rozeslání materiálů druhé části poroty 1. kola; ukončení hlasování 11. 3. 2016
6. 4. 2016 2. kolo - Zasedání poroty
21. 4. 2016 Vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Časopis roku 2015

-mav-