Sportovní rok má zvýšit reklamní výnosy ČT o 40 %

středa, 13. ledna 2016, 07:00 TV MediaGuru

Zejména kanál ČT sport může být letos lákavější pro diváky a inzerenty.

Česká televize očekává, že v letošním roce zvýší výnosy z prodeje reklamy o necelých 40 %. V rozpočtu pro rok 2016 uvádí, že výnosy z prodeje klasické spotové reklamy očekává na úrovni 99 mil. Kč, což je o 27 mil. Kč více než v roce 2015. Nárůst má být tažen především komerčním potenciálem velkých mezinárodních sportovních akcí. ČT ale registruje i zvýšenou poptávku komerčních zadavatelů o umístění klasické reklamy.

K hlavním sportovním událostem, které ČT odvysílá, patří letos mj. fotbalové Euro 2016, hokejové mistrovství světa a letní olympiáda v Riu. Rok 2016 tak může být pro ČT významným i z hlediska sledovanosti: zmíněné události obvykle přinášejí nadprůměrné podíly na sledovanosti.

Klasické reklamní vysílání je ale na kanálech České televize omezeno. Spotová reklama je povolená jen na kanálech ČT2 a ČT sport v objemu, který nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto kanálů (cca 7 minut denně).

Na vlajkovém kanále ČT1 může reklamu prodávat výjimečně (reklama spojená s událostí, která je podmínkou k nákupu vysílacích práv), může zde ale prodávat sponzoring (jakož i na dalších kanálech ČT) a product placement. Právě sponzoring společně s product placementem představuje pro ČT vyšší finanční výnos než klasická reklama. Letos by se měl pohybovat na úrovni 132 mil. Kč, což je o 17,5 mil. Kč víc než v roce 2015.

Naopak ČT pro letošní rok očekává nižší výnosy z barterových operací (-16 %) a z prodeje vysílacích práv (-7 %). Celkové výnosy z podnikatelské činnosti ČT jsou pro rok 2016 plánovány na 622 mil. Kč, což je srovnatelná úroveň jako v roce 2015.

Odhad výnosů ČT z podnikatelské činnosti v roce 2016 (tis. Kč)

výnosy 2016 (tis. Kč) změna vs. 2015 (tis. Kč) změna vs. 2015 (%)
reklama 99 216 27 216 38%
sponzoring a proudct placement (mimo bartery) 131 897 17 497 15%
bareterové operace (sponzoring, PP, vklady do výroby) 245 980 -46 299 -16%
prodej práv 78 330 -5 485 -7%
ostatní 66 577 -1 059 -2%
výnosy z podnikatelské činnosti celkem 622 000 -8 130 -1%

Zdroj: Rozpočet ČT na rok 2016

-mav-