Vlastník E2 a F1 předloni mírně vylepšil výnosy

čtvrtek, 21. ledna 2016, 11:46 Rádio MediaGuru

Naznačují to výsledky rádiových společností skupiny Lagardere Active ČR za rok 2014.

Klíčové společnosti pro prodej rozhlasové reklamy skupiny Lagardere Active ČR, Regie Radio Music, se v roce 2014 podařilo mírně navýšit výnosy (+ 5 %). Předloňský rok ukončila RRM se ziskem přes 12 mil. korun.

Navýšení výnosů registrovala i další obratově nejsilnější společnost v portfoliu Lagardere Active ČR, Frekvence 1. Provozovatel stejnojmenné rádiové stanice zvýšil výkony o 6 %, hospodářský výsledek se ale snížil na 2 mil. Kč. Druhá vlaková loď, Evropa 2, zaznamenala mírné snížení výkonů na 104 mil. korun, její zisk se v předloňském roce přiblížil k 19 mil. korun.

Souhrnný obrat zmíněných tří společností byl tak v předloňském roce meziročně vyšší o 3 %. „V důsledku hospodářské krize v roce 2009 a následného negativního vývoje trhu rozhlasové reklamy došlo k poklesu tržeb v následujících obdobích. V roce 2014 došlo k mírnému oživení trhu a vzhledem k rozšíření nabídky produktů tržby mírně rostly," uvádí společnost RRM ve své výroční zprávě za rok 2014. Pro následující období společnost předpokládá stagnaci obratu.

Evropa 2 a Frekvence 1 patří k nejposlouchanějším tuzemským stanicím. Podle výsledků výzkumu Radio projekt za druhé a třetí čtvrtletí 2015 je Frekvence 1 aktuálně druhou nejposlouchanější celoplošnou stanicí v Česku v ukazateli denní poslechovosti (891 tis.) a Evropa 2 třetí nejposlouchanější (887 tis.).

Výsledky hospodaření vybraných společností (tis. Kč), rok 2014

výkony 2014 výkony 2013 změna % HV 2014 HV 2013
Regie Radio Music 568 585 542 535 4,8 12 343 -246
Frekvence 1 116 600 110 386 5,6 2 119 12 762
Evropa 2 104 430 112 986 -7,6 18 563 20 242
Rádio Bonton 15 301 15 516 -1,4 4 498 3 255
RadioZet (dříve BBC Radiocom Praha) 2 780 3 542 -21,5 -17 355 -13 587

Zdroj: výroční zprávy 2014

-mav-