Infografika: Trendy programatické reklamy

pátek, 19. února 2016, 16:48 Internet & Mobil MediaGuru

Co může letos znamenat rozšíření programatické reklamy, shrnuje infografika od RTB House.

Programatická reklama je dynamickým typem internetové reklamy. Podle analýzy Programmatic Marketing Forecasts v roce 2015 poprvé překročila polovinu (53 %) celosvětových výdajů na display reklamu, v roce 2016 se poté očekává navýšení až na 60 %. Znamená to, že automatizované nákupy se do současné dominantní pozice dostaly velmi rychle, protože v roce 2012 reprezentovaly 12 %.

Společnost RTB House vypracovala infografiku k trendům reklamního průmyslu. Přinášíme jejich výčet, níže poté infografiku ke stažení.

#1. CPC, CPS, CPA, ale co je skutečně efektivní?

Nejbližší budoucnost přinese ještě vyšší důraz přístupu inzerenta k faktickým výsledkům kampaní. Je sice dobré mít kampaň, která má velký záběr, ale vzhledem k rostoucímu znepokojení týkajícího se blokování reklam na internetu, se typický obchodník bude spíše ptát: Má ještě význam investovat do kanálů zaměřených jinak než na výsledek? V roce 2016 tak dojde k dalšímu posunu k efektivním modelům spolupráce.

Z pohledu optimalizace jsou rozdíly mezi CPM (cena za tisíc zobrazení), CPC (cena za proklik) a CPA (cena za akci) jen otázkou intepretace a ve výsledku se neliší. Co je však skutečně důležité, jsou reálné náklady konverzí pro každý zdroj návštěvnosti, což se zjistí přímým srovnáním čísel (skrze jakýkoliv analytický nástroj, jako je například Google Analytics) s cílem maximalizovat celkové výsledky.

V současnosti jsou obchodníci vzdělanější než dříve. To znamená, že v roce 2016 pro ně bude mnohem důležitější cena jedné konverze generované každým jednotlivým zdrojem návštěvnosti.

#2. Komplexní scénáře

Opravdová síla programatické reklamy leží v datech, která jen čekají na to, až budou využita pro účely komplexní segmentace. Díky tomu je možné dostat se až k velmi specifickým segmentům uživatelů – například těm, kdo navštívili webovou stránku naposledy před více než 7 dny a zároveň si už v minulosti zakoupili produkt ze specifické kategorie.

Až do této chvíle se obchodníci soustředili zvláště na krátkodobé cíle. Od nynějška bude retargeting používán mnohem častěji v plánování a budování vztahu se zákazníky. Tyto komplexní scénáře jsou jen dalším krokem k využívání nového potenciálu online marketingového ekosystému a pro obchodníky budou znamenat nezanedbatelnou podporu především v jejich dlouhodobých plánech a strategiích.

#3. Inzerujte a analyzujte v reálném čase

Příslibem programatické inzerce není jen efektivita, ale také flexibilita. Nicméně, pokud kampaň není zásobována daty, schopnost upravovat její nastavení za chodu zůstane i nadále pouze líbivým spojením. Přiliv reklamních prostředků do programatického světa znamená rozvoj analytických nástrojů, kvality získávaných dat a v první řadě okamžitou použitelnost těchto dat.

#4. Mobil jako hlavní zdroj prodeje

Programatická reklama byla původně používána pro efektivní nákup desktopových bannerů, ale s tím, jak se stále více uživatelů přizpůsobuje mobilní realitě, se i programatická reklama přesunula k mobilům.

Většina lidí v roce 2016 bude používat mobilní zařízení k nákupu zboží – to znamená, že se mobily a tablety zanedlouho stanou top prodejními kanály. Podle předpovědí společnosti eMarketer zabývající se marketingovým výzkumem dosáhne světový reklamní trh v mobilech v roce 2016 dvou mezníků – překoná rozpočet 100 miliard dolarů na výdajích a poprvé bude tvořit více než 50 % celkových výdajů za digitální reklamu.

#5. Využívání více poskytovatelů retargetingu

V posledních letech se objevilo velké množství retargetingových nástrojů, jmenovitě Google Remarketing, Facebook Dynamic Product Ads, a také různé specializované společnosti zabývající se RTB reklamou jako například Criteo, AdRoll či RTB House. V roce 2016 se obchodníci budou moci soustředit na pokročilé kampaně využívající více poskytovatelů najednou, což přinese:

1) Širší přístup – různí poskytovatelé služeb retargetingu mají různé druhy přístupu k práci s uživatelskými skupinami a využívají různé strategie pro nákup reklamního prostoru, zobrazování bannerů, učící se algoritmy a dosahování stanovených cílů.

2) Maximalizaci účinku kampaně při optimalizovaných nákladech – konkurence mezi poskytovateli je jediným způsobem, jak zajistit, aby retargetingové nástroje pracovaly na maximum. V roce 2016 bude užívání dvou a více těchto nástrojů zcela běžné.

3) Flexibilitu v souběžných strategiích – každý z nástrojů nabízí unikátní přístup k dosažení cílů. Obchodníci budou více ochotní své středně a dlouhodobé marketingové strategie přizpůsobovat v závislosti na tom, zda je požadovaný výsledek větší návštěvnost webu, množství prodaných výrobků anebo jejich hodnota.

#6. Inzeráty samy budou více programované a dynamické

Více inzerentů bude vyžadovat možnost inzerovat prostřednictvím dynamicky generovaných inzerátů. Mohou tak lépe využít retargeting – dynamické inzeráty dokáží velmi dobře personalizovat na míru a výrazně tak přispět v tlaku na výsledný efekt.

Programované dynamické inzeráty navíc umožní u testování v reálném čase s následným okamžitým rozhodnutím, která varianta inzerátu nejvíce vyhovuje.

Infografika: Trendy v programatické reklamě

Infografika (Trendy v programatické reklamě)

Autor: RTB House