Motormedia požádala o moratorium, dál pokračuje

úterý, 23. února 2016, 10:50 Tisk MediaGuru

Soud vyhověl návrhu Motormedia na vyhlášení moratoria. Firma věří, že situaci vyřeší.

Vydavatelská společnost Motormedia Bohemia (dřívější Motor Presse Bohemia) požádala soud o vyhlášení moratoria, které má zajistit další chod společnosti pod řízením svých společníků. Důvodem rozhodnutí vydavatelství obrátit se na soud je pohledávka vůči finančnímu úřadu.

„Při přebírání aktivit od německých majitelů měla Motor-Presse Bohemia otevřenou vyšší pohledávku vůči finančnímu úřadu proti našemu nižšímu závazku. Pohledávka nám však nebyla včas uznána a započtena. I přes vzájemná jednání a dohody o uznání a zápočtu naší pohledávky finanční úřad dne 29. 1. 2016 zablokoval náš majetek a dispozice s ním a paralyzoval tak naši činnost. Proto jsme neviděli jinou možnost splnění závazků vůči čtenářům, inzerentům a partnerům, než převzít iniciativu a požádat soud o zahájení

insolvenčního řízení s cílem ochrany společnosti a zachování jejího chodu. Soud našemu návrhu vyhověl a díky tomu jsme mohli navrhnout vyhlášení moratoria," informoval obchodní partnery spolumajitel vydavatelství Milan Bohatec.

Celkové závazky firmy mají představovat 58,5 mil. Kč. Největší část závazků ve výši 33 mil. Kč mají být přitom závazky vůči současným společníkům dlužníka. Vzniknout měly na základě půjček poskytnutých dlužníku ještě před tím, než současní společníci firmu převzali.

Díky moratoriu tak společnost může dále pokračovat ve své činnosti. „I přes velmi krátké zákonné lhůty na doručení notářsky ověřeného souhlasu s institucí moratoria nás u soudu podpořila drtivá většina partnerů a věřitelů," uvádí Bohatec. Plánuje i další rozšíření portfolia, firma má být podle informací v obchodním věstníku v provozním zisku. „Rodina našich titulů bude brzy rozšířena o další časopisy cílené na muže," dodává.

Společnost je vydavatelem motoristických časopisů  – vlajkovou lodí je magazín Auto, motor a sport, vydává dále časopisy Auto 7, Motocykl, Classic, Traveller, Udělej si sám, Bike či Outdoor a další. Firma operuje i na Slovensku pod názvem Motormedia Slovakia. Milan Bohatec firmu převzal v druhé polovině loňského roku od bývalých německých majitelů. Ve společnosti mu patří 50 %, druhá polovina náleží podnikateli Ladislavu Ležanskému. Stuttgartské vydavatelství Motor-Presse poskytuje společnostem Motormedia Bohemia a Motormedia Slovakia licence na vydávání časopisů.

-mav-