Pražský DPP vypoví reklamní smlouvu s Rencar

pondělí, 21. března 2016, 10:20 Outdoor MediaGuru

K výpovědi by mělo dojít k 30. červnu 2016, Rencar ale o výpovědi neví.

Pražský dopravní podnik (DPP) zřejmě vypoví smlouvu reklamní společnosti Rencar. Vyplývá to z usnesení představenstva DPP ze 14. března, které má ČTK k dispozici. Ukončení spolupráce má být součástí narovnání vztahů mezi podnikem a Rencarem, a to nejpozději do letošního 30. června. Rencar vznikl v roce 1990 jako dceřiná firma DPP. Od roku 2001 je majoritním akcionářem Europlakat, který je součástí mezinárodní skupiny JCDecaux.

Podle usnesení představenstva má vedení DPP zahájit jednání s Rencar ohledně možnosti generálního narovnání právních poměrů. "Předmětem dohody o narovnání by mělo být zejména: určení data ukončení užívání reklamních ploch, a to nejpozději ke dni 30. června 2016, povinnost Rencar odstranit reklamní nosiče a reklamní sdělení," píše se v usnesení.

Představenstvo také rozhodlo, že podnik vypíše výběrové řízení na firmu, která pro něj vytvoří znalecký posudek, v němž zmapuje a ocení reklamní prostory a plochy v majetku DPP. Vypracován bude také právní posudek vybraných aspektů smlouvy s Rencar, který následně představenstvo předloží dozorčí radě DPP. Smlouvu může představenstvo vypovědět i bez schválení dozorčí radou či valnou hromadou podniku.

Společnost Rencar o den později uvedla, že obsah usnesení představenstva DPP není společnosti znám a DP Praha firmu Rencar o svém úmyslu vypovědět smlouvu k 30.6.2016 údajně neinformovala. „Případné ukončení smlouvy pouze na základě jednoho účelově zpracovaného posudku by Rencaru i samotnému Dopravnímu podniku způsobilo značné škody. Za tyto škody by pak jednoznačnou odpovědnost neslo představenstvo DPP a odpovědné orgány a osoby,“ uvedl Pavel Slabý, předseda představenstva společnosti Rencar a dodal: „Rencar má již nyní podepsané smlouvy na druhé pololetí roku 2016 v objemu přes 20 milionů korun a rezervace v hodnotě přes 45 milionů korun. Bezdůvodným vypovězením smlouvy by představenstvo DPP připravilo Dopravní podnik o příjmy z těchto kontraktů a DPP by přišel i o další příjmy ze smluv, jejichž plnění v současné době probíhá a přesahuje termín 30.6.2016, jako jsou například celoroční kampaně na tramvajích.“

Dohoda mezi Rencar a DPP na reklamu v MHD pochází z roku 1997 a má trvat do roku 2031. Podnik tak ročně vydělává zhruba 50 milionů Kč, výdělky reklamní společnosti jsou ale výrazně vyšší, podle generálního ředitele DPP Jaroslava Ďuriše jde o zhruba 150 milionů ročně. Nevýhodnost smlouvy Ďuriš kritizoval už v minulosti. Rencar loni získala smlouvu i na provoz nových elektrických reklam v opravené stanici metra Národní na lince B a v nových stanicích metra A.

O smlouvu s Rencar se před časem začala zajímat kriminální policie. Od podniku si vyžádala příslušné dokumenty. Stejně tak se zabývá vztahy DPP a reklamní firmy euroAWK, které podnik v roce 2013 vypověděl smlouvu na světelné vitríny v metru. Firma ale výpověď neakceptovala, proto na ni podnik podal žalobu.

Rencar vnímá snahu účelově vypovědět smlouvu v souvislosti s jinou kauzou, která se dotýká reklamy společnosti euroAWK v pražském metru. Společnost Rencar má podle své smlouvy výhradní práva na reklamní využití majetku DPP a DPP měl podle Rencaru zajistit k 20. dubnu 2013 vyklizení veškeré reklamy společnosti euroAWK z pražského metra. Tím měl porušit práva společnosti Rencar, která za to nárokuje proti DPP sankce. „Současné jednání generálního ředitele DPP tak není ničím jiným, než účelovou snahou vyhnout se následkům vlastních pochybení,“ prohlásil Pavel Slabý.

Pražský dopravní podnik je největší městskou firmou v ČR. Zaměstnává více než 10.000 lidí. Město dává na provoz podniku ročně více než deset miliard korun.

Aktualizováno o vyjádření společnosti Rencar v úterý 22.3. 2016 v 11:50.