Proměna: Výnosy časopisů v desetiletém srovnání

úterý, 22. března 2016, 10:15 Tisk MediaGuru

Příjmové zdroje pro vydávání časopisů se v průběhu deseti let změnily, ukazuje srovnání FIPP.

Tradiční zdroje výnosů vydavatelů magazínů, představovaných výnosy z prodeje obsahu (předplatné + volný prodej) a z prodeje tištěné inzerce, se v celkových výnosech vydavatelů snižují. Proměna struktury výnosů časopisů mezi lety 2004-2014 ukazuje, že zatímco v roce 2004 tvořily v případě konzumních časopisů (B2C) zmíněné tradiční zdroje 92 % veškerých výnosů, v roce 2014 se podíl prodaného nákladu a inzerce na celkových výnosech snížil na 73 %. Vyplývá to z přehledu, který ve formě infografiky zpracovala na základě dat od Folio světová magazínová asociace FIPP. Naopak novými výnosovými zdroji se stala digitální reklama či eventy. Zastoupení digitální reklamy v případě konzumních časopisů v roce 2014 představovalo 11 %  z celkových výnosů. FIPP ale neuvádí objemy v absolutních číslech. Není tak možné porovnat, jak se konkrétně proměna struktury výnosů odrazila na celkových výnosech ve finančním vyjádření. Srovnání je zpracováno i pro odborné magazíny (B2B), kde v roce 2004 hrály výnosy z prodeje tištěné inzerce výraznou roli (67 %). Do roku 2014 se ale podíl tištěné inzerce snížil na 46 %. Naopak novými zdroji se staly digitální média a eventy organizované vydavateli B2B magazínů.

FIPP: Infografika proměny výnosů časopisů, 2004-2014

Fipp_data Zdroj: FIPP, infografika ke stažení zde -mav-