Březen vyšel nejlépe skupinám Prima a Barrandov

pondělí, 04. dubna 2016, 06:30 TV MediaGuru

V širší divácké skupině 15+ dosáhly nejvyššího podílu opět stanice České televize.

Stanice České televize zůstaly v širší divácké skupině 15+ v celodenním vysílání nejsledovanější televizní skupinou, když zaznamenaly souhrnný podíl ve výši 30,7 %. Ve srovnání s loňským stejným obdobím si nejvýrazněji polepšily skupiny Barrandov a Prima. V meziročním srovnání poklesl podíl skupiny Nova, a to v průměru o necelých 5 procentních bodů. Nova ale nadále zůstává nejsilnější skupinou v kategoriích 15–54 a 15–69.

Skupina Barrandov si meziročně polepšila o téměř tři procentní body (15+), v mladších skupinách 15–54 a 15–69 o téměř dva procentní body. Vylepšené výsledky hlavního kanálu Prima zvýšily celkový podíl skupiny o 1,2 proc. body v širší skupině 15+, výrazněji si ale skupina Prima pomohla v mladších skupinách, kde se její podíl zvýšil o téměř dva procentní body. Ještě viditelnější byl nárůst podílu skupiny Prima v hlavním vysílacím čase, kde si v 15–54 meziročně polepšila o více než 4 procentní body.

Skupina Nova v hlavním vysílacím čase ve své cílové skupině 15-54 dosáhla souhrnného podílu 38,5 %, což bylo o více než šest procentních bodů méně než ve stejném období loni. Podobné výsledky se týkaly skupiny Nova i v dalších sledovaných diváckých kategoriích (prime-time).

V celkovém podílu na reklamním trhu zůstává v celodenní sledovanosti v 15+ nejsilnější Česká televize, v 15–69 byl těsně nejsilnější Media Club a v 15–54 skupina Nova.

Podíl TV skupin (%), březen 2016, celý den, změna vs. březen 2015

celý den 15+ meziroční změna (pb.) 15-54 meziroční změna (pb.) 15-69 meziroční změna (pb.)
ČT celkem 30,72 0,51 25,07 -0,2 28,54 -0,25
Nova Group 28,26 -4,67 33,43 -4,71 30,05 -4,41
Prima Group 22,48 1,23 22,94 1,9 23,02 1,8
Barrandov Group 6,79 2,94 4,71 1,97 5,94 2,42
Atmedia 2,9 -0,31 2,22 -0,14 2,48 -0,26
Óčko Group 0,71 0,01 1,31 0,03 0,86 0,04
ostatní 7,67 -0,05 9,52 0,6 8,51 0,22

Podíl TV skupin (%), březen 2016, prime-time, změna vs. březen 2015

prime-time 15+ meziroční změna (pb.) 15-54 meziroční změna (pb.) 15-69 meziroční změna (pb.)
Nova Group 33,9 -6,03 37,45 -6,27 35,31 -6,03
ČT celkem 29,24 1,91 23,73 0,03 26,97 0,8
Prima Group 23,44 2,75 25,49 4,29 24,54 3,83
Barrandov Group 4,97 1,23 3,36 0,95 4,24 0,91
Atmedia 2,21 -0,29 1,7 -0,04 1,9 -0,24
Óčko Group 0,33 0,03 0,6 0,07 0,41 0,06
ostatní 5,63 0,18 7,22 0,63 6,29 0,4

Podíl reklamních TV skupin (%), březen 2016

TV berezen skupiny

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

-mav-