DVB-T2: Česko tlačí čas, je třeba minimalizovat škody

čtvrtek, 14. dubna 2016, 15:12 TV MediaGuru

Přechod na nový standard DVB-T2 může přinést ztráty terestrické vysílací platformě.

Dokument o přechodu zemského digitálního vysílání DVB-T na vyšší standard DVB-T2 nazvaný Strategie rozvoje digitálního terestrického vysílání chce Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložit k odsouhlasení vládě do konce letošního června. Na čtvrteční konferenci Televizní digitalizace 2.016 to řekl ministr Jan Mládek. Konferenci pořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) a agentura Taktiq.

Strategie má zajistit další existenci zemské digitální platformy poté, co pásmo 700 MHz, které se v současnosti pro DVB-T využívá, bude uvolněno pro mobilní operátory. V případě, že by nebyla připravena náhrada za DVB-T, hrozí 60 % českých domácností, že o televizní vysílání přijdou. Řešením má být právě přechod na vyšší standard DVB-T2. Příjem televizního signálu přes DVB-T je v Česku nejrozšířenějším způsobem sledování televize.

Půjde ale o náročný proces. Dotkne se 2,5 mil. českých domácností, které si k příjmu DVB-T2 budou muset pořídit nové televizory nebo set-top-boxy. Jak přitom ukázal výzkum Nielsen-Admosphere, většina české populace (54 %) netuší, že Česko čeká přechod na DVB-T2.

Strategie, kterou připravuje MPO, počítá podle předsedy expertní skupiny MPO Pavla Dvořáka s tím, že v roce 2017 má být v Česku ukončena příprava legislativy pro přechod na DVB-T2, v letech 2018-2019 by mělo probíhat souběžné vysílání DVB-T a DVB-T2 a na přelomu let 2020-2021 by mělo dojít k vypnutí stávajícího DVB-T vysílání a k uvolnění pásma 700 MHz. Od začátku roku 2021 (1.2. 2021) by se tak mělo vysílat už jen v DVB-T2. Má jít přitom o jedinou neplacenou televizní platformu v Česku. V zájmu MPO je podle Pavla Dvořáka zajistit její fungování a také její rozvoj.

Míra ohrožení výpadku TV příjmu po odnětí pásma 700 MHz

Zdroj: České Radiokomunikace
Zdroj: České Radiokomunikace

Podstatnou otázkou spojenou s přechodem na DVB-T2 je vybavenost domácností a také financování, což zajímá především komerční subjekty. Podle generálního ředitele Českých Radiokomunikací Martina Gebauera nesmí přechod na DVB-T2 umožnit netržní změny poměrů. Gebauer upozornil na to, že přechod na DVB-T2 je vynucený a že terestrická platforma je diskriminovaná na úkor ostatních distribučních platforem. V případě neúspěšně provedeného přechodu na DVB-T2  hrozí odliv diváků z této platformy. Při přechodu z analogového na digitální pozemní vysílání (DVB-T), které skončilo v roce 2012, se měl odliv diváků z terestrické platformy pohybovat na úrovni 20 %. „Přechod na DVB-T2 by měl terestriku poškodit co nejméně,“ uvedl Gebauer s tím, že je nutné přijmout strategii přechodu co nejdříve.

Komerční skupina Nova už naznačila, že od operátorů očekává návrh obchodního modelu pro DVB-T2, který ji zatím schází. Terestrickou platformu považuje za nejdražší distribuční platformu. „Ve stávající podobě se nejedná o dlouhodobě udržitelný obchodní model, protože musíme platit značné částky pro zachování terestrické infrastruktury. Za ostatní distribuční cesty přitom neplatíme, naopak nám umožňují generovat dodatečný příjem pro financování našeho programu a výroby. Přechod z DVB-T na DVB-T2 bude vyžadovat zásadní financování ze strany státu, tedy z peněz daňových poplatníků. Dochází tak ke zvýhodňování určité distribuční cesty oproti těm ostatním. U DVB-T2 zatím chybí dlouhodobě udržitelný obchodní model, jehož návrh očekáváme od operátorů," informovala.

Podle Pavla HanušeČeské televize je role ČT v procesu přechodu na DVB-T2 daná zákonem a odvíjí se od něj. „Česká mediální legislativa není technologicky neutrální, tererstrická platforma je podle legislativy hlavní vysílací platformou,“ řekl s tím, že zákon ČT předepisuje doručit vysílání minimálně 95 % obyvatelům ČR. To je pro ČT relevantní, zdůraznil. Naopak za nerelevantní pro ČT označuje komerční zájmy operátorů či náklady vynakládané na jiné distribuční platformy.

Další ze zástupců operátorů, Radim PařízekDigital Broadcasting, rovněž upozornil na ztráty, které hrozí z uvolnění spektra 700 MHz. Také Pařízek vznesl otázku, zda přechod na DVB-T2 zemská platforma ustojí v konfrontaci s dalšími distribučními platformami (tj. zejména DVB-C a DVB-S). „Nesmí dojít ke zhoršení pozice jednotlivých hráčů na trhu služeb terestrického vysílání,“ uvedl.

Diskutující se na čtvrteční konferenci shodli, že přípravy na přechod na DVB-T2 by měly právě kvůli hrozícím ztrátám terestrické platformě (a její nedostupnosti pro diváky) začít co nejdříve. Zásadní roli má sehrát také informační kampaň, kterou připraví stát. Jak už bylo na začátku letošního roku uvedeno, přechod na nový standard digitálního terestrického TV vysílání DVB-T2 bude stát podle odhadu Českých Radiokomunikací přibližně miliardu korun, tedy stejně jako přechod z analogového na digitální vysílání, který byl završen před třemi lety. Jedná se jen o náklady na straně operátorů sítí a státu, výdaje budou však i na straně televizních diváků – odhadem by se měly pohybovat na úrovni pěti miliard korun.

-mav-