Duben vyšel Primě a Barrandovu, Nova zpět v čele

pondělí, 02. května 2016, 12:00 TV MediaGuru

Televizní skupiny Prima a Barrandov potvrdily i v dubnu dobré letošní výsledky.

Televizní skupiny Prima a Barrandov si ve čtvrtém letošním měsíci polepšily ve srovnání se stejným obdobím loni nejvíce ze všech tuzemských televizních skupin. V celodenní sledovanosti v širší skupině diváků nad 15 let si skupina Barrandov připsala meziročně 3 procentní body a skupina Prima navýšila meziročně podíl o 2,3 procentního bodu.

Výrazněji si skupina Prima vylepšila postavení v mladší divácké skupině 15-54, kde růst byl vyšší o 3 procentní body a v prime-time dokonce o více než 4 procentní body. V divácké skupině 15-69 si rovněž nejvýrazněji polepšila skupina Prima: meziročně o 3 procentní body v celodenní sledovanosti a o téměř 4 procentní body v hlavním vysílacím čase.

Skupina Nova se v dubnové celodenní sledovanosti 15+ těsně vrátila na pozici nejsledovanější tuzemské televizní skupiny. Odstup od stanic České televize je v uvedené cílové skupině jen 0,7 procentního bodu. Skupina Nova celkově v dubnu snížila meziročně svůj podíl v rozmezí 3-4 procentních bodů v závislosti na cílové skupině. Výkon stanic České televize zůstal ve srovnání s loňským dubnem stabilní.

Podíl TV skupin (%), duben 2016, změna vs. duben 2015, celý den

celý den 15+ změna (pb.) 15-54 změna (pb.) 15-69 změna (pb.)
Nova Group 29,82 -4,16 35,09 -3,44 31,86 -3,56
ČT celkem 29,12 0,06 23,39 -1,3 26,69 -0,99
Prima Group 22,69 2,31 23,32 3,24 23,21 2,92
Barrandov Group 6,98 2,99 4,83 1,99 6,15 2,57
Atmedia 2,8 -0,52 2,12 -0,36 2,39 -0,49
Stanice O 0,74 -0,04 1,39 -0,05 0,91 -0,01
ostatní 7,65 -0,69 9,59 -0,12 8,57 -0,48

Podíl TV skupin (%), duben 2016, změna vs. duben 2015, prime-time

prime-time 15+ změna (pb.) 15-54 změna (pb.) 15-69 změna (pb.)
Nova Group 35,16 -4,73 39,05 -4,05 36,76 -4,42
ČT celkem 29,09 1,66 23,52 -0,5 26,7 0,54
Prima Group 22,89 3 24,8 4,36 23,85 3,91
Barrandov Group 5 1,22 3,34 0,78 4,32 0,89
Atmedia 2,02 -0,54 1,55 -0,23 1,72 -0,51
Stanice O 0,35 0 0,65 0,01 0,43 0,02
ostatní 5,37 -0,64 6,93 -0,42 6,08 -0,49

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, změna uvedena v procentních bodech

Z hlediska obchodních uskupení je pozice Media Clubu (skupina Prima, Barrandov, Óčko, Nickelodeon, Mňam TV) a CET 21 vyrovnaná v diváckých skupinách 15+ a 15-69. Ve skupině 15-54CET 21 odstup více než 5 procentních bodů.

Podíl obchodních TV skupin, duben 2016, celý den

Obchodni skupiny

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

-mav-