Průzkum: Neziskovky vidí rezervy v komunikaci

pátek, 06. května 2016, 14:15 PR MediaGuru

Jako nejčastější překážku k jejímu rozvoji uvádějí nedostatek finančních prostředků.

Agentura Czech P.R. představila v rámci největšího středoevropského veletrhu neziskových organizací NGO Market výsledky průzkumu mapujícího komunikační aktivity neziskových organizací a také koncept public relations služeb pro neziskový sektor pod názvem Smart P.R. „Neziskový sektor se velice rychle rozvíjí. Objevují se stále zajímavější projekty i lidé. Jak ukázala zjištění průzkumu, neziskovky často nepotřebují pomoc, ale spíše partnera, který by jim poradil v oblasti komunikace,” uvedl jednatel společnosti Czech P.R. Vít Kurfürst.

Podle průzkumu považuje přes 57 % neziskových organizací za největší rezervu v oblasti komunikace s veřejností nedostatek finančních prostředků, na druhém místě následuje nedostatek času (přes 54 %). Více než 41 % organizací uvedlo, že si s komunikací neví rady.

Právě pro ně je určený koncept Smart P.R. „Jde o komplexní nástroj, který pomůže analyzovat situaci, stanovit cíle, vypracovat strategii a rozjet úspěšnou kampaň založenou na přesných parametrech. Právě takový balíček nástrojů může neziskovkám pomoci zjistit, co vlastně chtějí, kdo to má dělat, na koho se obrátit nebo kde hledat zdroje,“ vysvětlil Kurfürst. Smart P.R. provede zájemce klíčovými oblastmi komunikace „v 8 krocích a 7 pádech“.

Nejčastěji používaným nástrojem k prezentaci práce neziskových organizací jsou podle závěrů provedeného průzkumu webové stránky, které využívá 100 % dotázaných. Následuje Facebook s 98 % uživatelů, téměř 86 % neziskovek připravuje vlastní informační a propagační materiály, 73 % pak výroční zprávy, tisk využívá 54 % dotázaných.

Pokud jde o popularitu dalších sociálních sítí, 30 % neziskových organizací potvrdilo využití YouTube, 7 % sází na Twitter a 5 % na Instagram. Zajímavé je subjektivní hodnocení užitečnosti jednotlivých sociálních sítí respondenty. 82% dotázaných považuje za nejužitečnější pro činnost dané organizace Facebook, pouze necelé 4 % respondentů oceňují YouTube, po 1,8 % pak Twitter a Google+. 89 % dotázaných využívá sociální média k získávání příznivců, 73 % ke komunikaci s klienty a téměř 63 % k získávání sponzorů. 30 % oslovených vidí sociální média jako nástroj k získávání sponzorů či partnerů.

Kterou sociální síť považují dotazovaní za nejužitečnější?

socialni sit

Jak často zveřejňují dotazovaní příspěvky na Facebooku?

socialni site

Zdroj dat: Czech P.R.

Dotazník zkoumal využití vybraných nástrojů public relations pro neziskové organizace. Vede komunikace prostřednictvím sociálních médií (96 %), následuje zveřejňování tiskových zpráv (55 %), pořádání sponzorských a benefičních akcí (38 %) a necelých 34 % neziskovek využívá kampaně. Přes 96 % respondentů zajišťuje public relations aktivity vlastními silami, pouze jedna dotázaná organizace spolupracuje s externím PR specialistou.

Výzkum se uskutečnil ve dnech 8. až 27. dubna 2016 mezi 56 respondenty z řad účastníků NGO Marketu.

-mav-